Rättviks Jaktvårdskrets

Översikt Rättviviken 2011-05-31 Foto Lennart Edvaardsson / Rättviks Bildarkiv

Översikt Rättviviken 2011-05-31
Foto Lennart Edvaardsson / Rättviks Bildarkiv

 

BJÖRNSPILLNINGSINVENTERING  21 augusti – 31 oktober

Det är viktigt att alla hjälper till att ni hjälper till med att samla björnspillning, eftersom kommande björnjakt baseras på det antal björnar man kommer fram till vid årets inventering.  Hur man gör framgår tydligt av informationen i insamlingskitet.  Viktigt att inte ”förorena” det insamlade med vanliga knivar etc.   Du kan hämta insamlingskit här

                           Östbjörka              Jonny Jones                               070-326 31 66

Furudal                Ingeri Roos                                 073-073 98 98

Boda                      Knuts Denny Hansson             070-581 93 38

Gränden             Bengt Stor                                    070-207 56 68

Södra                   Ellinor Hodén (*)                       076-823 20 26

Gärdsjö              Jonas Björ                                   070-301 91 77

Vikarbyn           Erik Sdöerberg                           070-257 97 69

Bingsjö              Bingsjö Lanthandel                    0246-400 94

Niklas Bergström                       070-269 52 02

 

VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET RÄTTVIKS HEMSIDA !

För tredje året i rad premieras Jägareförbundet Rättviks medlemmar

nämligen Tina Englund och Inge Brorsson silver samt Lars Erik Kalles guld  vid Jägareförbundet Dalarnas länsårsmöte den 8 april 2017.  (2015 fick Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones varsin silvermedalj för arbetet med jägarexamen för elever på Stierhööksgymnasiet och 2016 fick kretsen en premie ur Wallenbergska fonden för värdefulla insatser.)

VILTDATA – kom ihåg att samla in och lägga in viltrapporten för småvilt för det gångna jaktåret.  Se lägre ner på denna sida.

      Gåvobevis vandringspriset

Brorsson/Fällmans vandringspris skall tilldelas den medlem/de medlemmar/det jaktlag eller motsvarande som har gjort en berömvärd insats för främjande av jakten i stort. Det kan avse viltvård, ungdomsarbete, jakt på predatorer av småvilt och skogsfågel eller annan verksamhet som är ägnad att gynna vårt klövvilt och småvilt.

Förslag på pristagare kan inlämnas av enskild medlem, jaktlag och motsvarande till kretsstyrelsen senast den 31 december varje år. Förslaget skall vara skriftligt (i digital form) med motivering gällande föreslagen pristagare.   Pristagare skall vara medlem i Rättviks Jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet

Kretsstyrelsen beslutar vem/vilka som skall få priset, som utdelas vid följande årsmöte.

 

Har du några fina JAKTBILDER som du vill lägga upp på vår webbsida, så maila dem till mig palbengt@gmail.com

 

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

 Rättviks jaktvårdskrets ligger i topp bland jaktvårdskretsarna inom Dalarna i flera avseenden. Under de senaste fem åren har Rättvik varit den flitigaste när det gäller motioner till länsförbundet och Jägareförbundet centralt – och viktigast alla motioner har bifallits på högsta nivå. Kretsen bedriver tillsammans med Stiernhööksgymnasiet teoretisk och praktisk utbildning till jägarexamen. Vi har också en livaktig JAQT-grupp med jaktliga kontakter även utanför kretsen

Inom ett område ligger vi tyvärr på en rejäl bottenplats – inrapporteringen till viltdata, dvs hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område. Denna inrapportering är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar er ute i resp. VVO, jaktlag etc. att bättra er i detta avseende. Kanske ni kan göra som något område gör – att lotta ut ett jaktkort bland de jägare, som rapporterat sin avskjutning under föregående jaktår.

Slutligen – hjälp oss att slippa jumboplatsen bland Dalarnas kretsar när det gäller inrapportering till viltdata!

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets

Inge Brorsson

Ordförande  e.u.

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.
  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte
  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.
  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.
  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.
  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.
  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.
  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse