Rättviks Jaktvårdskrets

…VERSIKT R€TTVIKEN 2011-05-31 FOTO LENNART EDVARDSSON / R€TTVIKS BILDARKIV ©

Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets hemsida!

Har du några fina jaktbilder som du vill lägga upp på vår webbsida, så maila dem till mig palbengt@gmail.com

Årets älgjakt – Länsstyrelsen Dalarna har utfärdat tillstånd för Erik Söderberg 070-257 97 69  att besiktiga otjänliga älgar.

 

Årets bockjakt. Saknar du eftersökshund inom Rättviksområdet ?  Om nån behöver eftersök, hör gärna av er till Tina Englund 070-2090372  eller Per Spånberg 070-9227290.   Tveka inte att ringa, när som…

Några jaktmotståndare har rivit två markpass för Backalaget.  Viktigt att alla kollar att jakttornet håller att gå upp i och att markpassen, som gjorts i ordning, fortfarande står kvar.

Vilka är de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Dalarna län (källa: NVR) ?  Se under Aktuellt

 

RÄTTVIKSKRETSENS VANDRINGSPRIS

Jägareförbundet Rättviks Jaktvårdskrets har tagit fram ett vandringspris för de medlemmar/jaktlag  för bästa viltvårdande arbete eller åtgärd under 2016.   Förslag på kandidater skall vara ordförande  (inge.brorsson@telia.com) tillhanda i digital form senast 31 december 2016 ! Läs mer om vandringspriset under sidan Aktuellt.

 

ETT GROVT MILJÖBROTT SOM ALDRIG BEIVRADES – Introduktion
Nedan följer en kort introduktion till den fullständiga artikeln som via länk finns att läsa på Rättvikskretsens hemsida. Artikeln ger en exposé över det i princip vargfria Sverige från senare delen av 1800-talet fram till de sista decennierna av 1900-talet, då varg började att observeras i ett mindre område i norra Värmland. Artikeln beskriver sannolika förklaringar till att varg kommit dit och vilka som troligen varit behjälpliga till dess återetablering. Härvidlag är Naturskyddsföreningens ”Projekt Varg” från 1976 ett viktigt indicium. Vidare belyses hur politiker och rättssamhällets företrädare antingen var naiva eller medvetet valde att negligera det högst sannolika miljöbrott som begåtts. Hur miljörörelsen infiltrerat myndigheter, media och rättssamhället kan vara en orsak till att vargens etablering och kraftiga tillväxt fått ske utan att dessa reagerat negativt. Hur den svenska landsbygden och dess gröna näringar, djurhållning med betande djur, fåravel, fäbodbruk och jakt har påverkats mycket negativt av den ohejdade tillväxten av varg framgår även. Nedan följer en innehållsförteckning med rubriker för de olika kapitlen. Avslutningsvis föreslås vad som nu måste ske för att rädda landsbygden från den utarmning vargen orsakar.
 Sverige vargfritt i 100-150 år.
 Fridlysning av varg 1966.
 Projekt varg 1976 med ansökan om inplantering av varg
 Jordbruksministerns svar efter 5 år.
 Tillskyndare av Projekt varg.
 Hur kom vargarna till norra Värmland?
 Troliga miljöbrottslingar.
 Rättssamhällets och politikernas negligerande av det grova miljöbrottet.
 Miljörörelsens infiltration av myndigheter och media.
 Politikens svek mot landsbygden.
 Aarhuskonventionen
 EU och dess miljödirektorat.
 MP:s främjande av vargpopulationen i st. f. förvaltning.
 Lövens vilja att regera till varje pris.
 Miljöåklagares agerande.
 Vad måste ske nu?
Rättviks Jaktvårdskrets
Inge Brorsson
Ordförande

Miljöbrottet som aldrig beivrades

 

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

 Rättviks jaktvårdskrets ligger i topp bland jaktvårdskretsarna inom Dalarna i flera avseenden. Under de senaste fem åren har Rättvik varit den flitigaste när det gäller motioner till länsförbundet och Jägareförbundet centralt – och viktigast alla motioner har bifallits på högsta nivå. Kretsen bedriver tillsammans med Stiernhööksgymnasiet teoretisk och praktisk utbildning till jägarexamen. Vi har också en livaktig JAQT-grupp med jaktliga kontakter även utanför kretsen

Inom ett område ligger vi tyvärr på en rejäl bottenplats – inrapporteringen till viltdata, dvs hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område. Denna inrapportering är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar er ute i resp. VVO, jaktlag etc. att bättra er i detta avseende. Kanske ni kan göra som något område gör – att lotta ut ett jaktkort bland de jägare, som rapporterat sin avskjutning under föregående jaktår.

Slutligen – hjälp oss att slippa jumboplatsen bland Dalarnas kretsar när det gäller inrapportering till viltdata!

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets

Inge Brorsson

Ordförande  e.u.

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.
  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte
  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.
  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.
  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.
  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.
  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.
  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse