Rättviks Jaktvårdskrets

Översikt Rättviviken 2011-05-31 Foto Lennart Edvaardsson / Rättviks Bildarkiv

Översikt Rättviviken 2011-05-31
Foto Lennart Edvaardsson / Rättviks Bildarkiv

VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET RÄTTVIKS HEMSIDA !

INSAMLING AV VARGSPILLNING  – Nu är det viktigt att vi hjälps åt

Vargspillningsinsamling    DSC_0375    Första vargspillningen insamlad.

Har du några fina jaktbilder som du vill lägga upp på vår webbsida, så maila dem till mig palbengt@gmail.com

NU HAR SNÖN KOMMIT – dags för SPÅROBSERVATIONER

Ser du spår av lo, varg eller järv så kontakta Jonny Jones 070-326 31 66 eller 0248-150 20 eller Bengt Stor (Stubben)  070-207 56 68 eller 0248-170 96.  (Se vidare under Nyheter)

ÅRSMÖTE i Backa bystuga den 7 februari 2017.  Läs under Protokoll, om du vill läsa protokollet

Årets småviltsjakt. Saknar du eftersökshund inom Rättviksområdet ?  Om nån behöver eftersök, hör gärna av er till Tina Englund 070-2090372  eller Per Spånberg 070-9227290.   Tveka inte att ringa, när som…

Vilka är de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Dalarna län (källa: NVR) ?  Se under Aktuellt

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

 Rättviks jaktvårdskrets ligger i topp bland jaktvårdskretsarna inom Dalarna i flera avseenden. Under de senaste fem åren har Rättvik varit den flitigaste när det gäller motioner till länsförbundet och Jägareförbundet centralt – och viktigast alla motioner har bifallits på högsta nivå. Kretsen bedriver tillsammans med Stiernhööksgymnasiet teoretisk och praktisk utbildning till jägarexamen. Vi har också en livaktig JAQT-grupp med jaktliga kontakter även utanför kretsen

Inom ett område ligger vi tyvärr på en rejäl bottenplats – inrapporteringen till viltdata, dvs hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område. Denna inrapportering är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar er ute i resp. VVO, jaktlag etc. att bättra er i detta avseende. Kanske ni kan göra som något område gör – att lotta ut ett jaktkort bland de jägare, som rapporterat sin avskjutning under föregående jaktår.

Slutligen – hjälp oss att slippa jumboplatsen bland Dalarnas kretsar när det gäller inrapportering till viltdata!

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets

Inge Brorsson

Ordförande  e.u.

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.
  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte
  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.
  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.
  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.
  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.
  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.
  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse