Eftersöksutbildning – steg 2 – intresseanmälan

Om intresse finns har kretsen möjlighet att anordna Svenska jägarförbundets eftersöksutbildning – steg 2

Då kursen kräver omfattande förberedelser kommer datum och plats först kunna bestämmas när vi ser att intresset är tillräckligt stort.

Kursen tar en hel helg i anspråk och det blir långa dagar.

För att få deltaga krävs att man först gjort den teoretiska delen (steg 1) på egen hand.

https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/…/

Vidare krävs hund samt klass 1 vapen.

 

Efter genomgången och godkänd kurs har man en godkänd eftersöksutbildning inom SJF.

Antalet deltagare är satt till max 8.

Utbildningen täcker in följande områden:
Eftersökets upplägg.
Säkerhet under alla faser.
Arbetet på skott- och olycksplatser.
Spårträning- för hund och förare.
Utbildning och användning av eftersökshundar.
Samarbete och förmedling för ökat uppklarande.
Viltets anatomi.
Eftersöksskytte på natten med klass 1 vapen.
Eftersöksjuridik.
Trafikeftersök.

Intresseanmälan är på inget sätt bindande.

Välkommen med din anmälan!
Else Ammentorp- eftersöksinstruktör , else.ammentorp@triolab.se
Felix de Vos – eftersöksinstruktör, felix@devos.se

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

123