Styckningskurs 15/5-2019 – Obs nytt datum!

STYCKNINGSKURS

Vill du lära dig grunderna i styckning och tillvaratagning av ditt viltkött?

Skattegården jakt och vilt erbjuder medlemmar i Jägarförbundet Alingsås grundkurs i tillvaratagning och detaljstyckning av vilt. Kursledaren tillhandahåller med hjort eller rådjur som deltagarna får detaljstycka anatomisk och efter konstens alla regler.

Detta är en grundkurs i styckning där målgruppen är jägare som inte hunnit få den rutinen som krävs för att själv kunna tillvarataga och detaljstycka vilt. Så fort viltet är skjutet förvandlas det till livsmedel och skall behandlas därefter. Kursens längd är ca 3-5 timmar beroende på tidigare erfarenheter och du får med dig en köttlåda av det vilt du styckat. (halvt vildsvin ingår)

Pris: 1995:- per person,

Kursen hålls den 15/5-2019 på Östads Säteri.

Maximalt 6 deltagare.

För anmälan skicka ett mail till info@skattegardensvilt.se

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

123