Årsmöten

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Sammanfattning av årsmötet 2021

Coronapandemin slog till mot Sverige med full kraft i mars 2020, vilket självklart påverkade verksamheten inom kretsen. KM i jaktstig och Norma cup hageljaktstig flyttades först från den 17 maj till 15 augusti månad men fick ändå till slut ställas in.

Kretsens skyttebanor har dock kunnat haft öppet under säsongen, dock med vissa restriktioner. Ett varmt tack till alla dem som ställer upp som funktionärer och gör de här viktiga verksamheterna möjliga.

På grund av rådande förhållanden genomfördes årsmötet genom enkätundersökningen med 17 deltagare resultat.

 

Sammanfattning av årsmötet 2020

Kort sammanfattning av årsmötet den 18 februari 2020:

Av kretsens 212 medlemmar deltog 42, vilket är några fler än fjolåret. Positiv läsning i kretsens Verksamhetsberättelse; bl a  att skyttet vid de tre olika banorna dominerar verksamheten, avrapporteringen i Viltdata har ökat till 40% och resulterat i att kretsen klättrat från näst sist i avrapporteringsligan till mittenplacering bland våra 20 kretsar.

Till styrelsen klubbades nyval av ordföranden; Robert Sandefors.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar inmundigades den traditionella semlan till kaffet.

Som avslutning på kretsårsmötet hade Dan Eriksson bjudits in för att berätta om sin upplevelse vid en jakt där han vådasköts och en mot alla odds återkomst till ett liv med att kunna fortsätta att fungera som jägare och hundförare. Starkt.
Kan inte nog kommenteras och tacka Dan för hur värdefull hans berättelse är för att sätta fokus på säkerhet vid jakt och att det goda omdömet måste gå hand i hand med hela jaktlagets medvetenhet om vad som gäller vid det aktuella jakttillfället.

Frågor som diskuterades; alkoholtest vid jakt, färger på kläder, utbildningen i ”Vård i det vilda” som precis sätter fingret på vad Jägareförbundet fortsatt måste fokusera på:
Utbildningen avser öka kunskapen och jägarens tilltro till sin egen förmåga och på så sätt kan jaktlaget skapa förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats, mm