Styrelsen

2021-03-17

Ordförande
Robert Sanderfors robert.sanderfors@storaenso.com
Vice ordförande Martin Sahlberg martin_1287@hotmail.com
Sekreterare Göran Mattsson
Kassör Christina Lundkvist
Ledamöter
  • Lena Lindersson
  • Johan Karlsson
  • Fredrik Knutsson
  • Göran Sanderfors
  • Tom Sundlöv
Suppleant Daniel Frisk
Suppleant Kristoffer Sjöberg
Suppleant Lars-Olof Skytt
Revisor Helene Carlsson
Revisor Maths Mineur
Revisorsuppleant Håkan Lindersson
Revisorsuppleant Gillis Östling
Valberedning (Sammankallande) Kent Johansson
Valberedning Per-Olov Jhulin
Valberedning Bo Janzon