Arkiv | februari, 2019

Kartorna för älgtilldelning digitaliseras på Länsstyrelsen!

Kartorna på licensområden & skötselområden kommer digitaliseras under vår /sommar, Kartor kommer då överensstämma med Lantmäteriets digitaliserade kartor & arealer. Vissa jaktområden kommer beröras med förändrade arealer när justeringarna sker ! Men Ingamr Sjöber uppger att någon förändring i tilldelning ej kommer beröras utöver dom normala justeringar från år till år!

Läs mer

Intropris samgående med Itab outdoor och Ek….

konkurs! Inropris i Eksjö AB!

Itab outdoor har köpt upp Intropris och dess varulager ! Itab outdoor saluför även  Ekberg kollektion.

Länk : ( kopiera o klistra in !) https://itaboutdoor.se/?SID=toa9klcijjdsbt4rsuid2leq17

Läs mer

Elmia Game Fair Jönköping

Elmia Game Fair 2019 Jönköping hålls den 30 maj -1 juni / 19

Hemsida: https://www.elmia.se/gamefair/

Någon förfrågan om Aneby jaktvårdskrets skall medverka har ej inkommit !
Läs mer

Jaktia flyttat till Hedenstorp

Jaktia har flyttat till Hedenstorp. Än så länge har affären öppnat samt inskjutningstunneln!

Adress: Hulukvarn 10, 555 94 Jönköping

Hemsida: https://www.jaktiajonkoping.se/

Läs mer