Arkiv | april, 2019

Lyckad Skogskväll i Bälaryd

Den 15/4 Genomförde vi i samarbete med Länsföreningen en skogskväll i  Bälaryd.

Ämnet var: Varierat Skogsbruk

Drygt 50 st åhörare kom och gick med slingan runt! På Åke Johanssons marker som omsluter Bälaryd.

Där sakkunskapen framfördes av Jan Erik Spånberger -Skogsstyrelsen , Stig Johansson Jagareforbundet.

Här fick vi veta hur en väl planerad föryngring/ Föryngringsmetoder kan öka fodertillgång för det vilda, Alternativa föryngringsmetoder. Lugna ner skadeinsekters härjningar i ett förändrat klimat. Förebygga större skadeefeckter vid skogsbrand mm. Kvällen avslutades i Bälaryd bygdegård med högljudd samkväm där Aneby kretsen bjöd på kaffe och varmkorv efter den kylslagna rundvandringen.

Läs mer