Arkiv | maj, 2019

Rasmus Boström föreläste !

Rasmus Boström föreläste i Aneby konserthus Om Vargjakt och Lo jakt. En Omtyckt föreläsning som ett förberedande steg in i framtiden om en etablering skulle ske i länet.

Aneby jaktvårdskrets stod som arrangör ! Ett 70 tal åhörare kom och fick se filmer & höra hur jakt på varg med hund! Har effektiviserat Jakt / skyddsjakt på varg!

Entrén var gratis och i pausen bjöds på gratis frukt &drick

Läs mer