Arkiv | februari, 2023

Varg

En Varg har uppehållit sig i den syd /västra delen av kommunen. Återkommande spårobservationer tyder på att den har befunnit sig i området en tid.

Från Länsstyrelsen har det ej gått fastställa pga dåliga spårförhållanden.

Utanför kommungränsen har det även varit syn obs på djuret och den är ensam ! ( ej vidimerat)

Läs mer