Kartorna för älgtilldelning digitaliseras på Länsstyrelsen!

Kartorna på licensområden & skötselområden kommer digitaliseras under vår /sommar, Kartor kommer då överensstämma med Lantmäteriets digitaliserade kartor & arealer. Vissa jaktområden kommer beröras med förändrade arealer när justeringarna sker ! Men Ingamr Sjöber uppger att någon förändring i tilldelning ej kommer beröras utöver dom normala justeringar från år till år!

Kommentarer är stängda.