Nyheter Arkiv

CWID19

På grund av Cwid19 är all verksamhet i kretsen pausad!

På dom allmänna råd som kommer från myndigheter har styrelsen i kretsen tagit nedan följande beslut.

Hund kurser grundlydnad inställd. Eftersöks utbildningen får vi återkomma om !

Jägare examen praktiska del pausad. All planering för sammankomster av något slag ligger nere!

Vi hoppas på att ni som medlem har förstående för detta ! och att vi värnar om våra medlemmars hälsa i första hand !

Styrelsen

Läs mer

Varg angrepp i kommunen !

Ett vargangrepp har konstaterats i kommunen med ett rivet får som följd .

Angreppet skedde i Västorp ( No/ö Blå grindar) 10/20-19, Själva händelsen är registrerat på Naturvårdsverkets hemsida ( Rovbasen) men ej skandobs.se

Det florerar ’även ryckte om rivna djur och syn observationer på & orsakad av varg men INGET är konstaterat !

Däremot är en syn observation registrerats i Bäckatorp den 29/11-19 på ett lodjur!

Läs mer

Rickelstorp

Det var en lyckad dag på Hushållningssällskapets sommar möte som arrangerades utanför Eksjö / Rickelstorps maskinstation.

Vi i kretsen medverkade med personal tillsammans med Eksjö & Nässjö kretsen. I montern Serverades Wrapp av vildsvin tillagade av årets kock! Vår representant var där med förevisning av NVR, Länsföreningen representerades av Jonathan L som stod för medlemsvärvning mm. På plats var även studiefrämjandet. Vi tackar dom i styrelsen som medverkade för den goda insatsen att lyfta fram viltmaten och förbundet i bättre dager !

Önskar ni se bilder : Titta in på Facebook sidan ! Den finns även att beskåda utan konto här på hemsidan.

Läs mer

Omstart ! Viltövervakning

Tisdagen den 25/6 Var det omstart på viltövervakningen i Aneby kretsen!

Till mötet var Aneby Älgskötsels sektions administratörer inbjudna  Och lyssnade på ett anförande av Jaktvårdskonsulenten Jonatan Lilja om Vår i kretsens ambition samt Jägareförbundet att få i gång en fungerande administration av viltövervakning via Älgskötselområdenas sektioner ! Där administratörerna i Sektionerna lägger in uppgifter om skjutna djur som inhämtas från dom ingående älg jakt lagen.

Vi får hoppas att med dom nya tagen kommer medföra att avskjutningen på större arealer i kommunen kommer inrapporteras.

Styrelsen

 

Läs mer

Nya Hundinstruktörer

Nu har vi inom styrelsen utbildat 2 st ny hundinstruktörer i grundlydnads kurs!

Gustaf Hellgren & Tobias Gustafsson. Vi önskar dom lycka till med sina nya kunskaper!

Målet för dessa två är att dom skall bli ankaret i vår utbildning inom eftersök i kretsen när dom är färdigutbildade.

 

 

Läs mer

Rasmus Boström föreläste !

Rasmus Boström föreläste i Aneby konserthus Om Vargjakt och Lo jakt. En Omtyckt föreläsning som ett förberedande steg in i framtiden om en etablering skulle ske i länet.

Aneby jaktvårdskrets stod som arrangör ! Ett 70 tal åhörare kom och fick se filmer & höra hur jakt på varg med hund! Har effektiviserat Jakt / skyddsjakt på varg!

Entrén var gratis och i pausen bjöds på gratis frukt &drick

Läs mer

Lyckad Skogskväll i Bälaryd

Den 15/4 Genomförde vi i samarbete med Länsföreningen en skogskväll i  Bälaryd.

Ämnet var: Varierat Skogsbruk

Drygt 50 st åhörare kom och gick med slingan runt! På Åke Johanssons marker som omsluter Bälaryd.

Där sakkunskapen framfördes av Jan Erik Spånberger -Skogsstyrelsen , Stig Johansson Jagareforbundet.

Här fick vi veta hur en väl planerad föryngring/ Föryngringsmetoder kan öka fodertillgång för det vilda, Alternativa föryngringsmetoder. Lugna ner skadeinsekters härjningar i ett förändrat klimat. Förebygga större skadeefeckter vid skogsbrand mm. Kvällen avslutades i Bälaryd bygdegård med högljudd samkväm där Aneby kretsen bjöd på kaffe och varmkorv efter den kylslagna rundvandringen.

Läs mer

Resume årsmöte 2019

Ett välbesökt Årsmöte i Gula villan Aneby där kretsen bjöd på kaffe & semla från Å gården bageri.

Förutom årsmötes förhandlingar framförde Gunnar Lindblad information från Förbundet & Länsföreningen.

Jaktia Jönköping visade upp produkt nyheter i pausen.

Det hölls ett lotteri med högvinst som togs  hem av Mattias Eklund!

Sigurd Johansson fick representera vinnare av Älglagsskyttet

Samt personlig seger i kretsmästerskapet äob

Årets pris för  bäst meriterade älghund 2018 gick till Roger Liden med hunden xxxx

Kvällens talare Gunnar Lindblad som representerade Länsföreningen

 

Läs mer

Kartorna för älgtilldelning digitaliseras på Länsstyrelsen!

Kartorna på licensområden & skötselområden kommer digitaliseras under vår /sommar, Kartor kommer då överensstämma med Lantmäteriets digitaliserade kartor & arealer. Vissa jaktområden kommer beröras med förändrade arealer när justeringarna sker ! Men Ingamr Sjöber uppger att någon förändring i tilldelning ej kommer beröras utöver dom normala justeringar från år till år!

Läs mer

Intropris samgående med Itab outdoor och Ek….

konkurs! Inropris i Eksjö AB!

Itab outdoor har köpt upp Intropris och dess varulager ! Itab outdoor saluför även  Ekberg kollektion.

Länk : ( kopiera o klistra in !) https://itaboutdoor.se/?SID=toa9klcijjdsbt4rsuid2leq17

Läs mer