Nyheter Arkiv

Lyckad Skogskväll i Bälaryd

Den 15/4 Genomförde vi i samarbete med Länsföreningen en skogskväll i  Bälaryd.

Ämnet var: Varierat Skogsbruk

Drygt 50 st åhörare kom och gick med slingan runt! På Åke Johanssons marker som omsluter Bälaryd.

Där sakkunskapen framfördes av Jan Erik Spånberger -Skogsstyrelsen , Stig Johansson Jagareforbundet.

Här fick vi veta hur en väl planerad föryngring/ Föryngringsmetoder kan öka fodertillgång för det vilda, Alternativa föryngringsmetoder. Lugna ner skadeinsekters härjningar i ett förändrat klimat. Förebygga större skadeefeckter vid skogsbrand mm. Kvällen avslutades i Bälaryd bygdegård med högljudd samkväm där Aneby kretsen bjöd på kaffe och varmkorv efter den kylslagna rundvandringen.

Läs mer

Resume årsmöte 2019

Ett välbesökt Årsmöte i Gula villan Aneby där kretsen bjöd på kaffe & semla från Å gården bageri.

Förutom årsmötes förhandlingar framförde Gunnar Lindblad information från Förbundet & Länsföreningen.

Jaktia Jönköping visade upp produkt nyheter i pausen.

Det hölls ett lotteri med högvinst som togs  hem av Mattias Eklund!

Sigurd Johansson fick representera vinnare av Älglagsskyttet

Samt personlig seger i kretsmästerskapet äob

Årets pris för  bäst meriterade älghund 2018 gick till Roger Liden med hunden xxxx

Kvällens talare Gunnar Lindblad som representerade Länsföreningen

 

Läs mer

Kartorna för älgtilldelning digitaliseras på Länsstyrelsen!

Kartorna på licensområden & skötselområden kommer digitaliseras under vår /sommar, Kartor kommer då överensstämma med Lantmäteriets digitaliserade kartor & arealer. Vissa jaktområden kommer beröras med förändrade arealer när justeringarna sker ! Men Ingamr Sjöber uppger att någon förändring i tilldelning ej kommer beröras utöver dom normala justeringar från år till år!

Läs mer

Intropris samgående med Itab outdoor och Ek….

konkurs! Inropris i Eksjö AB!

Itab outdoor har köpt upp Intropris och dess varulager ! Itab outdoor saluför även  Ekberg kollektion.

Länk : ( kopiera o klistra in !) https://itaboutdoor.se/?SID=toa9klcijjdsbt4rsuid2leq17

Läs mer

Elmia Game Fair Jönköping

Elmia Game Fair 2019 Jönköping hålls den 30 maj -1 juni / 19

Hemsida: https://www.elmia.se/gamefair/

Någon förfrågan om Aneby jaktvårdskrets skall medverka har ej inkommit !
Läs mer

Jaktia flyttat till Hedenstorp

Jaktia har flyttat till Hedenstorp. Än så länge har affären öppnat samt inskjutningstunneln!

Adress: Hulukvarn 10, 555 94 Jönköping

Hemsida: https://www.jaktiajonkoping.se/

Läs mer

Nya telefon nummer till personalen på Skedhult

Nya telefon nummer till personalen på Jägareförbundet.

På Skedhult berörs dessa personer:

Personal på Skedhult:
Benny Nilsson 010-5847652
Robert Karlsson 010-5847675
Carina Dunberg 010-5847041
Växelnumret 077-1830300 samt Medlemsservice 020-220010 gäller dock även framöver.
Läs mer