SMS

UNDER REKONSTRUKTION / UPPBYGGNA

(Ni kan registrera ert mobil nr! men systemet ej drifttaget än!)

Vill ni få sms om händelser i jaktvårdskretsen !

Registrera ert mobil nr via kontakt

Märk . sms

Om man är intresserad av att få information från kretsen via sms kan ni registrera ert mobil nummer.

Då får man sms om händelser till exempel Möten som berör medlemmar, Föreläsningar, Annan aktivitet.

Det ligger också en vidare tanke med en sms lista att snabbt informera medlemmar i kretsen

om framtida eventuell rovdjurs etablering  med information om  händelser där ut av!