Askim Härads Jaktvårdskrets

Foto: Robert Svensson/2015

*********************************************************************************

Skyttebidrag 2022

*********************************************************************************

Askim Härads JVK är en del av Svenska Jägareförbundet/Västra Götaland Väst och omfattar ca 700 medlemmar.

Jaktvårdskretsens geografiska område omfattar Mölndals stad (Mölndal, Kållered och Lindome), Askims församling (Göteborgs stad) och Råda församling (Härryda kommun).

Jaktvårdskretsens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom kretsens geografiska område.

Sedan 2014 sköts all älgförvaltning och samordning av älgjakten inom jaktvårdskretensen område av älgskötselområden.

Sedan några år tillbaka har vildsvin blivit ett jaktbart vilt framförallt inom Jaktvårdskretsens västra område (väst E6). I syfte att vidmakthålla en långsiktigt hållbar vildsvinsförvaltning inom Jaktvårdskretsens geografiska område har Jaktvårdskretsens årsmöte tagit initiativ till en ”vildsvinsgrupp”.

Målsättningen med hemsidan är i första hand att sprida information till dig med jakt- och naturintresse om det som händer inom kretsens geografiska ansvarsområde. På hemsidan finns dessutom länkar till Svenska Jägareförbundet och länsföreningens Västa Götaland Väst.

Historia

Askim härad var ett historiskt härad i dåvarande Göteborg och Bohus län och ingår sedan 1997 i Västa Götalands län. Häradet var beläget söder om Göta Älv i nuvarande Göteborgs och Mölndals kommuner, med Göteborgs skärgård i väster och Mölndalsån som östlig gräns. Tingsplatsen låg i Kärra söder om Mölndal.

Häradet omnämndes för första gången på 1200-talet som Askemshaeraed och tillhörde ursprungligen Älvsborgs län men kom fr.o.m. det att Göteborgs och Bohuslän bildande 1679 att tillhöra detta. Askim härad hölls som pant av danskarna i samband med ”Älvsborgs andra lösen”, vilket stadgats i ”Freden i Knäred” och löstes ut för en stor summa pengar av den svenska staten. Älvsborgs fästning är för övrigt också belägen vid häradets gräns mot Sävedalens härad i nordost.

För att komma i kontakt med oss, vänligen nyttja formuläret nedan.