Samjakt på björn

Ett samarbete mellan ett antal jaktlag har påbörjats för att underlätta jakten på björn som ofta kräver stora arealer.

Totalt finns nu ett område på över 50 000 hektar att jaga på.

Mer information och hur man ansluter sig finns på den egna hemsidan, http://bjornjakt.blijagare.nu/