Rovdjur


Inom Björklinge-Viksta Jaktvårdskrets finns idag en etablerad lodjursstam. Vi har sporadiska besök av björn och varg. För att kunna analysera spår av dessa och för att kunna säkerställa att det verkligen handlar om våra stora rovdjur finns inom kretsen en rovviltinventerare som ansvarar för rovviltinventeringen inom kretsen:
Börje Jansson
018- 37 22 51
070-31 12 017 
lodjur
Foto: Roland Svensson


Om ni stöter på spår från rovdjur skall ni rapportera på Rovobs.se eller kontakta någon av
länsstyrelsens spårtolkar enligt nedanstående lista:

Telefonnr till länsstyrelsen:

Per Blomkvist 070-662 32 72
Inventering av rovdjur 010-223 33 08
Viltskador av rovdjur 010-223 32 24