Startsida

Välkommen till Dellenbygden-Forsa-Högs jaktvårdskrets hemsida

 

Delsbo-Forsa-Högs jaktvårdskrets (krets 08) bildades 1984 som en av de sista av länets 18 kretsar och första årsmötet hölls i Forsa 1984-05-17.

2015 genomfördes en sammanslagning av kretsen Bjuråker-Norrbo JVK och Delsbo-Forsa-Hög JVK och bildade Dellenbygden-Forsa-Hög JVK

Jägarförbundet Dellenbygden-Forsa-Högs jaktvårdskrets innefattar en areal av ca 164 000 ha. Som framgår av kretsens namn består området av fem  större jaktliga enheter: Delsbo VVO 25 600 ha, Forsa VVO 24 000 ha, Högs VVO 6 800 ha, Norrbo VVO ca 30 000 ha och Bjuråker ca 66 000 ha.  Kretsens huvuduppgifter är att vara en länk mellan viltvårdsområdenas medlemmar och länsföreningen Gävleborg. I första hand om frågor rörande jakt och viltvård, och att de i sin tur framför kretsens önskemål på riksnivå till Svenska Jägareförbundet. Ungdomsverksamhet är också en av våra viktiga arbetsuppgifter.

Vårt medlemsantal ligger på ca. 410 st.