JAQT

JAQT är Svenska Jägareförbundets plattform för kvinnor som jagar, som är intresserade av skytte, jakt och viltvård och som vill ha kontakt med likasinnade. Vi är många kvinnor som jagar men fortfarande få som möts på jakter eller skytteträning.

Vill du ha mer information om vad JAQT kan göra för dig, så gå med i JAQT Hallands Facebooksida

Vill du vara med och engagera dig i vårt arbete, skicka ett mail till sjfhall.jaqt@gmail.com 

Målsättningen med JAQT Halland är att skapa kontakter, tillfällen för att träffas samt erbjuda jakt- och utbildningstillfällen. Aktiviteterna riktar sig till kvinnor som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Syftet är att: vara stöd och hjälp för nya kvinnliga jägare, dela med sig av erfarenheter, tipsa om jakter och ordna gemensamma jakttillfällen. Mixade jakter för både män och kvinnor och jakter enbart för kvinnor, att dela tips och info om skytteaktiviteter/utbildning samt verka för gott samarbete och god stämning mellan kvinnor och män som jagar.

JAQT är trots sitt fokus på kvinnor en inkluderande verksamhet, och i de flesta fall är även män välkomna i mån av plats.