Ändring av kretsnamn

Vi är klar över att det ligger ett årsstämmobeslut på att kretsarna successivt ska byta namn.

Skriv till oss på (support@vaia.se) så ändrar vi namnet.