Bädda in ert Facebookflöde

OBS! Den gamla metoden för att göra detta med hjälp av en iframe stöds inte längre av Facebook och ni behöver därför använda nedanstående metod för detta ändamål.

Om ni har en Facebooksida för er krets kan ni visa upp ert flöde på er kretshemsida.

Exempel på Facebookflöde

Bild på exempel på Facebookflöde

  1. Gå till https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/
  2. Facebook Page URL anger du hela adressen till er Facebooksida, ex: https://www.facebook.com/svenskajagareforbundet/?fref=ts
  3. Mata in bredd och höjd i rutorna för Width och Height och gör de inställningar som behövs (om ni ex. vill visa vänner, inlägg m.m.)
  4. Klicka på Get Code
  5. Koden i ruta 1 behöver ni inte bry er om, då det redan inkluderas i sidmallen
  6. Kopiera koden i ruta 2 och klistra in den på er sida här i WordPress-administrationen. Det som är absolut kritiskt är att ni har redigeringsläget Text och inte Visuell när ni gör detta.
  7. Behöver ni göra justeringar för bredd och höjd kan ni göra det direkt i koden på sidan, men samma sak gäller även här; använd redigeringsläget Text och inte Visuell.
  8. Klicka sedan på Uppdatera eller Publicera för att spara dina ändringar.