Bädda in externt material via iFrame

Vill ni bädda in information från en annan hemsida med hjälp av en iframe?
Vi har lagt till en s.k. shortcode som gör detta möjligt. Den ser ut på följande sätt, [#iframe] (utan #-tecknet).

En vanlig s.k. html-tagg ser ut på följande sätt, ex <iframe src=”länk till materialet”></iframe>. Detta ersätts av [#iframe src=”länk till materialet”] (utan #-tecknet).

Ni skriver alltså detta i texteditorn på den plats ni vill placera ert externa material. Tänk på att plocka bort #-tecknet i [#iframe]. Har lagt till det så att systemet inte tror att det är en iframe.

OBS! Många har tidigare använt denna funktion för att bädda in ett Facebookflöde, men Facebook har slutat stödja den funktionen via en iframe. Ny information finns istället i inlägget ”Bädda in ert Facebookflöde”.