Få statistik via Google Analytics

Om du vill följa statistiken på hemsidan ska du skapa ett Google Analytics-konto.  http://www.google.se/analytics/

När du skapat kontot får du ett Property-ID ex.  UA-12345678-1
Detta ID ska du lägga in i administrationsverktyget för din krets. Du finner Google Analytics under;

Logga in (i administrationsverktyget för kretsen)

 Välj – Inställningar -> Google Analytics

Skriv in ditt Google Analytics Property – ID

Spara ändringarna

För att se din statistik ska du logga in på ditt Google Analytics-konto .

GAfaqjvk