Vad är Event, Eventkategorier, Plats, Eventetiketter?

Ex. på Event

* Kurs i lerduveskjutning
* Vill du bli Vildsvins kontrollant
* Utdelinging av vildsvins stipendium
* Ockelbo Skyttetävling
* Årsmöte 2014

Ex. på Eventkategorier

* Utbildning
* Tävling
* Årsmöte

Ex. på Plats

Ex. ”TRÄFFHUSET” –  Torggatan 6, 999 99 Ockelbo
Se längre ner hur du lägger till detta i eventet.

Ex. på Eventetiketter eller ”tags” som det också kallas

* Vildsvin
* Ockelbo
* Kul!
* Vinnare
Efter att du skapat etiketter, kategorier och platser så skapar du Eventet ex.

– ”Vill du bli Vildsvins kontrollant”

  • Platsen – Träffhuset lägger du till under Var lite längre ner i eventet. Du får en fin karta som hämtas från Google maps.
  • Eventkategorin – Utbidning lägger du till i höger sida.
  • Eventetiketten – Vildsvin lägger du också till i höger sida.

Lägg till mer information om du önskar och publicera/förhandsgranska Eventet.