Arkiv | januari, 2017

Spillningsinventering Rovdjur

LST kommer att prova DNA på spillning av varg fram till sista mars, rovdjursansvariga i kretsarna har utrustning.

Åke Berglund Folkare- och Folkärna Jaktvårdskrets tel 070-5822592

Urin är också intressant men där krävs hjälp av LST

LST kommer också om möjligt skilja Lo familjegrupper via DNA prov på urin, så även om familjegrupp tidigare verifieras

i området inom 1,4 mil ring till 070-5822592 för besked.

/ÅB

Läs mer

Löshundsjakten

I tidigare domstolsprocesser har vargens påverkan på älgjakt och löshundsjakt inte tillmätts någon betydelse i bedömningen. Men i Högsta förvaltningsdomstolen tog justitieråden hänsyn till jägarnas intressen.

Hur en stor vargstam påverkar älgstammen och därmed älgjakten har haft betydelse i Högsta förvaltningsdomstolens utslag, där man konstaterar att kammarrätten gjorde fel som stoppade förra årets vargjakt i Värmland.

Likaså har vargens påverkan på löshundsjakten spelat roll för utslaget.

Gunnar Glöersen.

– Det är oerhört viktigt att jaktintresset vägts in i Högsta förvaltningsdomstolens utslag. Och mycket positivt att domstolen är så tydlig i den delen, kommenterar Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent i Värmland och rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet

Läs mer