Arkiv | februari, 2017

Århuskonventionen

När regeringen beskriver hur Århuskonventionen praktiseras i Sverige nämns inte överklagandecirkusen när det gäller jakt på stora rovdjur. Regeringen vill dessutom göra det ännu lättare att överklaga beslut på miljöområdet.
Jägareförbundet är starkt kritiskt till regeringens rapport.

 

 

 

 

Läs mer

Björnpasset 2017

Den som vill skjuta Björnpasset under 2017 kommer att stöta på ett nytt moment.

Det sista momentet i passet bestod tidigare av två skott som skulle skjutas mot en frontfigur,

utan träffkrav men under tidspress, 4 sekunder. Syftet med skotten var att belysa svårigheten och
därför avråda till att skjuta på en frisk björn i detta läge.

Nu kommer det istället att skjutas två skott mot en sidobjörn och ett tredje skott på front-björn och ett träffkrav på samtliga skott. Alla tre skott ska skjutas inom tio sekunder räknat från första skott. Detta
moment får skjutas med enkelt stöd. Övriga två inledande moment på 80 respektive 40 meter skjuts som tidigare.

Läs mer

Visste du ?

Älgfiguren som har använts på älgbanorna under många år har visat sig vara för stor då den övre främre delen varit ovanför ryggraden och vitala delar och därmed inte varit ett dödande skott. Det nya träffområdet gäller från den 1 januari 2017

När vi jägare tar reda på köttet ska det i skottskadan skäras bort 10 cm av oskadat kött när man skjutit med blykulor för att inte få med blyfragment i köttet. Det slarvas det en del med idag har det visat sig i undersökningar.

Saxat fr SJF hemsida

Läs mer