Arkiv | maj, 2017

Bäverprov

Av de bävrar (5 Stigvägen 2 Horndal) som skjöts sista helgen har prover skickats in till SJF för analys.

Läs mer