Arkiv | december, 2017

Tröttnat på dikeskörning?

Volkswagen har nio modeller med permanent fyrhjulsdrift.
Jägareförbundets medlemsförmån ger åtta procent rabatt på nya bilar.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

Läs mer

Död älgtjur SVVO

Djurslag Älg Material Hel djurkropp. Prov taget 2017-10-20 Prov ankom 2017-10-20
Märkning       Ålder     Kön          Vikt       Längd Hull   KF-grad  Dödssätt       Dödsfallsdatum
VLT 2772/17 5 år         Hankön   260 kg Utmärglat      Lindrig   Självdöd       Ej angivet

Utlåtande: SVA  OBS! Detta gäller som slutsvar!
Viltobduktion, slutsvar
Den inlämnade älgtjuren hade inga fettreserver kvar och var således utmärglad. Sågning av kindtand och räkning av årsringar visade att älgen var ca 5 år gammal.
Levern var hårdare än normalt och mikroskopiskt sågs att den var blodfylld och även hade inlagring av
bindväv. Utseendet stämmer med en kronisk cirkulationsstörning. Lungan och mjälten var blodfyllda, och i vissa delar av lungan sågs mikroskopiskt ett ödem (vätskeansamling). I ett ca 7 cm stort område på lungans vänstra sida fanns bindväv, och bindväven hade växt fast mot bröstkorgsväggen. Detta var en gammal, lokal skada och inte längre aktiv. Då den var begränsad har den nog inte påverkat tjurens hälsa. Innehållet i mag-tarmkanalen var normalt.

Undersökning av huvud från älg avseende prionsjukdomen chronic wasting disease (CWD) Vid prionundersökning av hjärnstam och lymfknutor har CWD (Chronic Wasting Disease) EJ påvisats.

Diagnos : Utmärgling Kronisk cirkulationssvikt

Läs mer