Arkiv | januari, 2018

Mejladresser

Kretsens interna informationer går regelbundet ut till medlemmarna via mejl, men nu ser vi att bara hälften av våra 200 medlemmar har uppgivit sin e-postadress.

Det är naturligtvis inte så att bara hälften av medlemmarna har tillgång till dator när 92 % i landet har det.

Får du ingen information, skicka då adressen till sekreteraren, ake.f.berglund@bredband.net

Adresserna går ej med utskicken av sekretesskäl.

Lägg in dina uppgifter HÄR !

 

 

Läs mer