Arkiv | augusti, 2018

CWD Övervakning Älg-Rådjur-Kron 2018-20

Nu inleder SVA ett EU finansierat övervakning av CWD, genom att det tas prover från 2750 vilda hjortdjur över hela Sverige. Och då i första hand på fallvilt eller djur som avlivats pga. sjukdomstecken som avmagring, tecken på hjärnskada, ökad törst/urinering eller onormalt beteende/oskygghet. Hjärnskada ses på huvudskakningar, vinglighet, cirkelgång och ökad salivering. Prover kommer på trafidödade djur samt djur som kasserats vid ordinarie jakt.

Prover tas bara på vuxna djur.   Så här går det till

 

Läs mer