Arkiv | oktober, 2018

Vanlig Bandmask i Rödräv

2 bilder på Spillning av räv, från FJVK:s område vid Dalälven, har skickats till SVA.

Svaret från SVA.

Vi har för närvarande ingen övervakning av dvärgbandmask på rödräv och vi brukar inte göra parasitologisk undersökning om vi inte får in ett helt djur där det är troligt att parasiterna orsakat sjukdom hos djuret.

Det ser ut som att räven haft vanlig bandmask. De gråvita ”dropparna” är så kallade proglottider, enstaka bandmaskleder,  som kan innehålla äggblåsor med ägg som kan smitta ner maskens mellanvärd.  I det här fallet är det sannolikt proglottider av någon av bandmaskarna Dipylidium caninum eller Mesocestoides som bägge kan finnas hos hund, räv och katt, och som ofta har loppor eller kvalster som mellanvärd. Mellanvärden smittas av ägg från proglottiden och en ny räv, hund eller katt smittas genom att äta en smittad loppa eller kvalster.

Vänliga hälsningar  Henrik Uhlhorn  SVA

Om Bandmask på Rödräv

Detta är naturligtvis inte trevligt, och manar till försiktighet med vad våra hundar får i sig. Om en ny kampanj startar skall vi som tidigare samla in spillning för analys då framförallt Dvärgbandmasken.

Tillsvidare rekommenderar FJVK att skjutna rävar hanteras som skabbrävar dvs. bränns och benen grävs ned. Samt att vid misstänkta fall kontakt tas med  jourhavande veterinär SVA 018-67 40 00 eller FJVK:s Viltprovs ansvarig

Läs mer

Granbarkborre

Kolla om du ser angrepp av granbarkborre och kontakta markägaren om angrepp.

Så upptäcker du skador

Så här kan du se om det finns granbarkborrar i din skog.

• Titta nära platser som tidigare haft angrepp av granbarkborre.

• Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.

Källa: Skogsstyrelsen.

Läs mer