Arkiv | juni, 2019

Rovdjur reducerar arrendepriserna

Det finns en direkt koppling mellan förekomsten av stora rovdjur och arrendepriser för jaktmark. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har i en studie slagit fast att ett nytt lodjursrevir påverkar både jaktutbytet och priset på arrendet i södra Sverige och Mälardalen.

Saxat Sv Jakt

Läs mer

Statligt Jaktkort

För att underlätta jaktkortsbetalningen kan du betala ditt statliga jaktkort genom att ange ditt personnummer. Personnumret används vid betalningen på grund av vikten av säker identifiering för den person som ska ha jaktkortet.

Efter genomförd betalning registreras dina personuppgifter i Jägarregistret. Ändamålet med behandlingen är att kunna hantera uppgiften om att du har betalat för ditt jaktkort. Detta ändamål beskrivs i jaktförordningen (1987:905).

Naturvårdsverket hanterar Jägarregistret och är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) för dina personuppgifter som behandlas i registret.

Klicka Här.

Läs mer

Medlemsantalet bara ökar !

Det är fortsatt ökning av medlemsantalet i Dalarna, vilket ökar chanserna för att vi kan driva våra hjärtefrågor.

Tänker då först och främst på Rovdjur- och Klövdjursfrågor samt hotet utifrån våra motståndare i just dessa frågor, sedan har vi skytte-, utbildnings-, hund- och ungdomsfrågor och vår fokus nu som är på medlemsnytta.

Tänk också på att nästan hälften av ditt jaktlag består av personer som inte är med i någon jägarorganisation alls, nu när vi borde var som starkast, men att gå in i SJF är aldrig för sent så Klicka Här !

Styrelsen Jägareförbundet Folkärna.

Läs mer

Jaktmatchen

Jaktmatchen – skjut godkänt och vinn en bössa!

[2019-05-03]

– Det är enkelt att delta.  Skjut godkänt på din hemmabana med Norma Jaktmatch, riv loss locket på jaktmatchasken, skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be att få det signerat av skjutledaren, säger Oscar von Stockenström, marknadschef på Jägareförbundet.
– Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter tio askar Norma Jaktmatch och vill skicka in samtliga tio lock så får du lika många tävlingsbidrag.

Den som vill delta skriver sedan sitt namn och telefonnummer samt en kort motivering till varför man använder Norma.
Riv av locket från Jaktmatch-asken och skicka in det till:
RUAG Ammotec Sweden AB,
Dammbrovägen 1,
691 80 Karlskoga.
Märk kuvertet ”Jaktmatchen”
– För att fler ska kunna vara med och lyckas med övningskyttet har vi även spelat in en film med enkla och bra tips hur man underlättar sitt skytte på älgbanan, berättar Oscar von Stockenström. Du kan se filmen nedan. Film
Resultatet skall vara Norma (Ruag) tillhanda senast 16 oktober 2019. Vinnaren utses 18 oktober 2019.

Läs mer