Arkiv | januari, 2020

Hygien

Har från LST fått reda på att en stor mängd DNA prov under pågående inventering har inte SLU klarat ID bestämma,  det kan bero på att provet varit kontaminerat, för gammalt eller inte hanterats eller förvarats tillräckligt bra. Vad vi kan påverka i denna kedja är hanteringen från träckhög till i provrör.

Förutsätter att ingen tar i spillningen, ej heller tar i den med arbetshandskar, eller delar den med jaktkniven.

Det skulle naturligtvis ha funnits med ett par sterila handskar i varje kitt. Använd skogspinnar och inte någon gammal tidning eller påse i hanteringen, om sterila handskar saknas. Ha alltid provkitt med på jakten.

Jaktkniv skall ju alltid hållas ren, efter tex passning av vilt, rekommenderar besök på ICA som säljer denna flaska för  20 Kr nu.

Läs mer

JFJVK Hemsida Nytt rekord 2019

Hemsidan besöktes 2019 56.000 gånger, tyvärr mest av andra än kretsens medlemmar.

Vad intresserade besökarna mest ?

/folkarna/jaktfragor/spar/22 245( Spår)
/folkarna/jaktfragor/statens-vilt/5 342(Statens vilt)
/folkarna/jaktfragor/kotthantering/passning/5 173(Passning)
/folkarna/skyttefragor/inskjutning/5 139(Inskjutningtavlor)
/folkarna/skyttefragor/jaktstigar/3 854(Jaktstigar)
/folkarna/jaktfragor/k…hantering/slaktavfall/3 131(Slaktavfall)
/folkarna/jaktfragor/s…ildsvin/vildsvinsatel/2 925(Vildsvinsåtel)
/folkarna/jaktfragor/jaktsakerhet/algtorn/2 557 /folkarna/jaktfragor/algjakt/algens-alder/2 374 /folkarna/jaktfragor/kotthantering/2 271
Läs mer