Morkullan

Morkullan erbjöd tidigare fantastiska jaktupplevelser under korta sommarnätter, och är även det franska kökets kanske förnämsta råvara. Vi är därmed många svenska jägare som sörjer att premiären flyttades fram från 1 juli till 21 augusti. Inventeringar visar dock att stammen inte ökat genom ändringen, och en ny studie visar att morkullan inte heller störs av […]

Läs mer

Forskning i betenden

Forskning dvs. konsten att utforma det som alla redan vet, i krångliga formler och ordvändningar som vanligt folk ej förstår, får aldrig styra sådana förlopp som en stor del, eller ens, en minoritet, av ett lands människor far illa av. Älgen

Läs mer

Ny rovdjursproposition kommer !

Miljö- och Landsbygdsdepartementet har börjat skriva på en ny rovdjursproposition. Vi måste där få gehör för vårt mål om en landspopulation på max 150 vargar, fördelade så det finns max 2 föryngrande revir i varje län. I det arbete måste vi tydligt se att våra landsbygdspolitiker, oavsett partifärg, engagerat går landsbygdsbefolkningens ärende. Så givetvis också […]

Läs mer

Det grymtas från licensområdena

Detta för att de nu får en tilldelning på 50/50 vuxna och kalvar och att de får en max tilldelning per 1000 ha ej större än vad närmsta ÄSO får. Att licensområden sedan, pga. att de ej vill vara med och samarbeta i större områden, i praktiken får mindre tilldelning än ÄSO, detta för att […]

Läs mer

En epok är till ända…

Nu har Folkärnas domän www.fjvk.org upphört. Ca 9000 unika besök har vi haft under den tid den verkat i kretsens tjänst. Det är ingen hög siffra men det är 10-15 besök per dygn och det är en stor andel besök från andra än kretsens medlemmar. Vi har också haft besök från många andra länder än […]

Läs mer

Vart är vi på väg ?

Finns det något som skär i skogsbolagens skäl som ordet allmogejakt, som i praktiken är jaktens möjlighet att överleva. Allmogejakt är när jägaren bor, viltvårdar, kvalitetssäkrar och jagar på eller i markens närhet, vilket är viktigare än att markägaren gör det. Den andra varianten allemansjakt som skogsbolagen driver, är att jägare från när och fjärran […]

Läs mer

Åter en helt onödig debatt

Att överhuvudtaget debattera detta med folkdrev på vildsvin. Det var nog tänkt som ett *jesuitiskt försök att få till en ny splittring av jägarkåren, i en fråga som även den, som varg, drabbar landsbygden, men som nu med svinen tränger in i de detaljplanerade områdena, där vi som jägare har andra etiska krav på att […]

Läs mer

Hot i vargbatten

Hot skall inte debatteras, ta istället reda på vilka som utför dem och ta avstånd. Hot är lika tokigt mot vilken sida de riktas. Var också bestämd mot de som sprider felaktig fakta, eller rykten om de som arbetar med frågan. Tidningar och media har skyldighet att undersöka fakta och ta bort faktafel som skall stämplas som […]

Läs mer

Skåningar flyttar fram älgjaktstarten

Med senarelagd älgjaktstart räknar jägarna i två älgskötselområden i Skåne att brunsten ska vara över och korna betäckta när de första älgarna skjuts. Foto: Jan Henricson Skåningar flyttar fram älgjaktstarten 4 april, 2013 Två älgskötselområden i mellersta Skåne senarelägger höstens älgjaktpremiär med två veckor. Och fler väntas följa efter. Beslutet är ett svar på senare […]

Läs mer

Skarp kritik mot de två godkända fällorna

LRF anser att verkets föreskrifter är oacceptabla för de två fällor som verket nu har godkänt för vildsvinsfångst. – Med de villkoren man har satt är fällorna nästan verkningslösa och det går knappt att använda dem – Naturvårdverket kan vara fel myndighet, Jordbruksverket hade nog fixat detta.

Läs mer