Hund

 

Spårningskurs i vår / sommar !

Låter det intressant ?

Ring för information och anmälan

Per Bergkvist tel 070-682 69 28

Jakthundswebben

Förlorad eller upphittad jakthund, ring Polisen 114 14

HUNDANSVARIG – Svenska Jägareförbundet Dalarna Ulf Danielsson 070 528 2008 & Annette Ullmark-Hellström 070 3994796. Jägareförbundet Folkärna Per Bergqvist 070-682 69 28.

Vill  passa på att påminna om en medlemsförmån som du kanske inte vet att du har rätt till som medlem. Eukanuba erbjuder idag 16,7 % rabatt på samtliga Eukanubaförpackningar från 12 kg och uppåt. Detta mot att du uppvisar ditt Eukanubakort i butiken får du rabatten som motsvarar 6:e förpackningen utan kostnad.  Nu kan du genom att klicka på länken nedan registrera dig i Eukanubas kundportal och få ytterligare 50 kr i rabatt på nästa köp som tack för din registrering. Detta innebär också kortfattat att du nu kommer har ditt Eukanuba medlemskort i kundportalen. Du kommer också få större möjligheter att ta del av erbjudande direkt till din mail. Detta innebär att du kan handla i valfri butik och att du endast behöver uppge ditt personnummer i kassan. För att registrera dig och erhålla rabatten gå in på länken här. kundportal.treeofpets.se/jägare

Länkar till regionala hundklubbar  nedan:

Från jaktproven  Träning av hunden Sommarens faror Kopplingsregler 1 mars Avliden Hund Registrera hunden Saknad hund Håller grannens hund dig vaken

Till Eftersökssidan Affisch för raststigar 

Svensk författningssamling 2007:1150 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter – riksdagen.se

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

17 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

17 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om han eller hon inte är känd ska i stället Polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, ska Polismyndigheten omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får Polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Lag (2014:707).

18 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats enligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon underrättades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är känd, inom tio dagar efter det att polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden eller polismyndigheten, efter utredning, besluta att sälja, skänka bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avliva hunden.

18 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats enligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon underrättades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är känd, inom tio dagar efter det att Polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden eller Polismyndigheten, efter utredning, besluta att sälja, skänka bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avliva hunden. Lag (2014:707).

I ditt medlemskap i SJF ingår Rovdjursförsäkring för ID märkt hund som skadats eller dödats av björn, lodjur, varg, järv eller kungsörn. För värdering av din hund 0250-221 14 el. 070-428 42 97. Skadeanmälan 020-88 88 88
Var femte hund kan ha noskvalster – Svensk Jakt// // //

Veterinären Lotta Gunnarsson har forskat i ämnet och hon har tidigare skrivit i Svensk Jakt om sina erfarenheter. Här återpublicerar vi vad hon kommit fram till:

Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Den första artikeln om fynd av noskvalster i Sverige publicerades 1971. Från maj 1970 till maj 1971 hade man undersökt 424 hundar i samband med obduktion och hittat noskvalster hos åtta (2 procent) av hundarna.
En senare undersökning, gjord i Sverige under åren 1992 till 1996, visade att 95 (20 procent) av 474 undersökta hundar var infekterade. Man undersökte även 145 katter och 66 rödrävar men utan att hitta några noskvalster.
I Norge gjordes en undersökning 1993 som visade att 18 procent av 250 hundar var infekterade.

Vet väldigt lite
Trots att man känt till parasiten i många år vet man ännu inte hur dess livscykel ser ut eller hur smittspridningen sker. Själva parasiten är synlig för blotta ögat, den är ljusgul i färgen och har oval form. Man har hittat honor, hanar och larver. Honorna är störst, mellan 1 och 1,5 millimeter på längden och mellan 0,6 och 0,9 millimeter på bredden. Den vuxna parasiten har fyra benpar och larven tre.
Eftersom det då och då händer att hundägare ser kvalstren komma ut ur nosen och promenera på nosspegeln, tror man att smittspridningen huvudsakligen sker vid direktkontakt mellan hundar.

Dör inom 24 timmar
Från studier i laboratoriemiljö vet vi att kvalstren dör inom 24 timmar i normal rumsmiljö. Däremot kan de leva i ända upp till tre veckor i fuktig miljö vilket gör att även en indirekt smittväg skulle kunna vara möjlig. Erfarenheterna från experimentella studier visar dock att även om noskvalster kan leva i upp till tre veckor under optimala förhållanden utanför hundnäsan förlorar de snabbt i livskraftighet och förmåga att infektera nya hundar.

Symtom och diagnostik
Symtom vid förekomst av noskvalster är besvär från de övre luftvägarna såsom nysningar, fnysningar, så kallade inåtvända dragningar och försämrat luktsinne. Det är så kallade ospecifika symtom som inte nödvändigtvis beror på noskvalsterinfektion utan även kan orsakas av andra sjukdomstillstånd såsom allergier, infektioner eller nybildningar i nosen. Man kan alltså inte ställa en säker diagnos enbart med ledning av hundens symtom. Det verkar vara individuellt hur mycket symtom en noskvalsterinfekterad hund visar. Givetvis kan det också bero på hur uppmärksam man är som hundägare.
Tyvärr finns det inget lätt sätt att fastställa om en hund har noskvalster eller inte. Man kan söva hunden och försöka att hitta kvalster i nosen genom att exempelvis spola näshålan med koksaltlösning eller genom att inspektera näshålan. Hittas kvalster är diagnosen klar. Men i frånvaro av fynd vet man inte om hunden är frisk eller om man bara har misslyckats med att hitta parasiten.

Behandling vid misstanke
Om man misstänker att en hund har noskvalsterinfektion innebär det oftast att man provbehandlar hunden. Det vill säga, hunden behandlas som om den vore infekterad av noskvalster. Blir hunden symtomfri efter genomförd behandling konstaterar man att symtomen troligen orsakades av noskvalster.
Tidigare har preparat som Ivomec och Interceptor använts vid behandling av noskvalster. Men idag används främst spot-on preparatet Stronghold för att behandla noskvalster.

God prognos
I Sverige genomfördes under åren 1995 och 1996 en studie som omfattade 70 hundar med verifierad eller misstänkt noskvalsterinfektion. Hundarna behandlades med Interceptor en gång per vecka, tre veckor i rad. Av de 70 hundarna blev 68 hundar helt symtomfria efter behandlingen.
Det varierade när hundarna blev av med sina symtom. Erfarenhetsmässigt vet man att vissa hundar kan få förvärrade symtom efter påbörjad behandling. Det kan vara viktigt att känna till så att djurägare inte avbryter behandlingen i förtid i tron att den är verkningslös.
Prognosen för ett fullständigt tillfrisknande efter behandling är god. I de fall man inte tycker hunden blir helt återställd finns det anledning att misstänka att hundens symtom orsakas av något annat än noskvalster.

Lotta Gunnarsson

Hundjouren

Det är kanske inte så ofta som det på våra breddgrader är för varmt för att jaga med hund.

Men för inte så många säsonger sedan så började älgjakten i norr med riktig högsommarvärme. Det är viktigt att minnas att hunden har begränsade möjligheter att sänka sin kroppstemperatur, förutom genom hässjning. Den har få svettkörtlar som i stort sett är begränsade till tassarna. En hund kan alltså ganska lätt råka ut för överhettning, vanligen i bilar, som ju används flitigt av jägare. Om det är varmt i början av jaktsäsongen ska hundar inte lämnas kvar i stängda bilar! Solen flyttar sig och även om du lämnade bilen i skugga så står den kanske i sol en stund senare. Det räcker i så fall inte att låta fönstren stå nervevade en bit. Kyl ner snabbt Råkar en hund trots allt ut för värmeslag så ska den kylas ner snabbt! Det är bråttom, hunden dör annars. Spola den med kallt vatten eller lägg den i ett dike. Kyl framför allt tassar och ben med kallt vatten. Där nås ytliga blodkärl och risken för hjärnödem minskas tack vare snabb nerkylning. Kroppstemperatur över 42 grader leder till döden.

Dricksvatten

Ha alltid en flaska dricksvatten till hands under jakten eller hundträningen! Det är inte alltid hunden finner ett vattendrag att dricka ur. Vattendrag kan dessutom torka upp. Inte alla hundar är pigga på att dricka. Du kan lättare få i en sådan hund vatten om du använder en sportflaska med plastpip som du stoppar in i hundens mungipa. Ett annat alternativ är att blanda ut en liten mängd torrfoder eller rå köttfärs i vattnet. Då brukar även den mest kräsna hund vilja dricka. Skribent Marie Gadolin

Ett nytt läkemedel har godkänts för behandling av fästingangrepp på hundar. Det heter Bravecto och tillhör en helt ny klass av läkemedel som ger hunden omedelbart skydd mot fästingar i upp till tolv veckor. – Det här är ett värdefullt tillskott i arsenalen för att skydda hundar mot fästingar. Det är ett läkemedel som är enkelt och smidigt att ge eftersom det är en tuggtablett. Effekten är omedelbar och långverkande vilket är mycket positivt, säger Robert Cikota, veterinär på Västra Djursjukhuset, i ett pressmeddelande. – Hundägaren behöver inte oroa sig för att exempelvis ett fästinghalsband ramlar av eller att dropparna i nacken tvättas bort och därmed inte ger full effekt. Det finns inte något hinder mot att bada eller schamponera sin hund vid användning av Bravecto, säger han. Studier visar att preparatet ger en omedelbar och varaktig avdödande effekt på fästingar. Den snabba effekten kombineras med få och mycket milda biverkningar. De vanligaste biverkningarna på hunden var milda och övergående magproblem. Preparatet är receptbelagt. Fästingar på hundar är ett vanligt problem. Enligt en ny undersökning bland 1 545 svenska hundägare hittar nästan åtta av tio hundägare fästingar på sina hundar varje år. I genomsnitt fann svenska hundägare 15 fästingar per hund under förra fästingsäsongen. Fästingar kan överföra flera olika infektioner till hundar, som borrelia, anaplasma och TBE.

Fästingmedel granskas efter larm – Svensk Jakt [2017-02-179

Hundägare larmar om att fästingmedlet Bravecto kan ge svåra biverkningar och i värsta leda till döden, men även om till exempel tikar som får missbildade valpar eller går tomma.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om en specialgranskning av medlet, rapporterar ATL.
Tuggtabletten Bravecto lanserades för tre år sedan och innehåller fluralaner, ett insektsgift som dödar loppor och fästingar på hunden.