Stigvägen 1957

Förteckning över areal och markägare inom det tilltänkta Folkärna Västra Jaktvårdsområde, omfattande Västanfors, Västansjö och viss del av Västanbergs skifteslag, belägen söder om Dammsjön.  Markägare 1975 

 

Västanfors skifteslag.

Evert Andersson                        11                                      70,72 ha

Albert Johansson                       21                                      20,0 ha

August Skog                                 34 mfl.                              8,50 ha

Ragnhild Gustavsson                83                                      15,50 ha

Vallentin Eriksson                      111                                  52,10 ha

Garpenbergs Revir                    61                                      240,0 ha

 

Västansjö skifteslag

Sigurd Scarin                                11 mfl.                            53,20 ha

AB Fors Skogar                            34 mfl.                            78,70 ha

Ivan Pettersson                          61                                      4,80 ha

Albin Forsberg                             71 mfl.                           17,0 ha

Martin Johansson                      111                                  45,70 ha

John Johansson                          121                                  51,61 ha

Rune Ekström                             131                                  135,80 ha

Gösta Flodström                        141                                  65,50 ha

Gunnar Eriksson                         61                                      7,0 ha

 

Västanbergs skifteslag

Jenny Upman                              11 mfl.                            70,0 ha

Carl Karlström                              21                                   121,0 ha

Viktor Olsson                               13                                     4,20 ha

AB Fors Skogar                            31                                     57,90 ha

1112 ha

 

Ovan antecknade marker, som bildar ett sammanhängande område, torde vara lämpligt för bildande av ett jaktvårdsområde.

Västansjö Åsgarn den 1/6 1956.   (Avskrift den 3/6 2008 Å Berglund)