Stigvägens styrelser

1960 Ordförande Gösta Flodström,, Sekr. Helmer Karlström och Kassör Rune Ekström.

1972 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Börje Wetterskog,, Kassör Helmer Karlström, ledamot Rune Ekström.

1975 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Börje Wetterskog, Kassör Helmer Karlström, ledamot Bertil Rossbäck. ledamot Rune Ekström.

1976 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström, Kassör Helmer Karlström, v ordförande Bertil Rossbäck. ledamot Rune Ekström.

1978 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström,, Kassör Bertil Rossbäck., v ordförande Ingemar Jansson, ledamot Rune Ekström.

1979 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström, Kassör Bertil Rossbäck. v ordförande Yngve Holgersson, ledamot Rune Ekström.

1984 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström,, Kassör Bo Ekström,, v ordförande Yngve Holgersson, ledamot Bertil Rossbäck..

1985 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström, Kassör Bo Ekström,,, v ordförande Yngve Holgersson,, ledamot Lars Ebervik

1987 Ordförande Anders Flodström Sekr. Lars Ebervik, Kassör Bo Ekström,,, v ordförande Bertil Rossbäck. , ledamot Holger Olsson.

1994 Ordförande Anders Flodström,Sekr. Lars Ebervik, Kassör Bo Ekström,,, v ordförande Åke Berglund, ledamot Holger Olsson

1995 Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström,,, ledamot Holger Olsson

1997 Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström,,, ledamot Bengt Olsson

2001 Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström, , ledamot Lars Erik Martinsson

2012 Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Bo Ekström,, v ordförande Bo Ekström, , ledamot Lars Erik Martinsson Lars Ebervik

2015 Ordförande Anders Flodström, Sekr. Ulf Helldahl, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Ej Klart , ledamot Lars Erik Martinsson.

2023 Ordförande Magnus Backlund, Sekr, Karl Andersson Kassör Anna Lena Flodström, Ledamöter Johan Silvemark, Leif Öster,