SVVO Älgjakt 2016

Årets älgjakt är avslutad och totalt återstår av tilldelningen en tjur i GÄSO 47.000 ha .[2016-11-28]

Ny jakt lördag den 19 nov kl 08.00 ( vuxen+kalv) vid slakteriet, anmälan till A Flodström[2016-11-13]

Tjurkalven säljs till högstbjudande i jaktlaget i två halvor före onsdag, bud per halva till A Flodström[2016-11-13]

En tjurkalv sköts i dag på Dalkarlshytte såten[2016-11-13] för Johans unghund.

I dag [2016-11-13] återstår 4 tjurar, 5 kor och 6 kalvar. Skjutna dras kontinuerligt  bort från potten via SMS grupp ”Jaktledare(2) ÄSO”

?

?

En tjurkalv på 72 Kg.

Efter lördagens jakt verkar det återstå 3+3+9 till avlysningsjakten men ingen vet vad det blir än.

alg-2016-11-06

Slakteri transport lista: K Andersson, L-O Johansson, Bo Ekström, Per Andersson, Hannah Andersson, K E Westlin, Per Laredius.

Lista Kalvar och Filér

Kalv fälldes lördag 22 en kvar[2016-10-23]

På lördag sköts en pinntjur(Fjoling) 136 kg och en ko(Kviga) 160 kg [2016-10-15].

 Skriv ut kartor 2016

  PM 2016 GÄSO Älgjägare 2016 Telefonlista

Kontrollera att ditt mobilnr på listanär det du tänker använda vid jakten.

Spillningsinventering GÄSO 2016 ÄBIN i G-D ÄFO Älgobs SVVO 2016 Älgmöte Åsgarn 18/8 2016  PM Skadade älgar  Avskjutning SVVO

20161015_190255

20161015_190241

2016-10-15-22-06-23

20161015_151623

Till årets älgjakt har en Canadapulka att anskaffas, obs tricket med draglinan !

Först dras djuret upp i pulkan, jaktlaget håller emot med de blå kantrepen,  sedan är det bara att fortsätta dra det vidare. Erfarenhet visar att älgen kan stjälpa ur pulkan, därför finns nu i slakteriet två draglinor och en lina för att stödja älgen. [2016-09-01] Rep för pulkan finns nu i slakteriet i Västansjö[2016-09-03]

Canadapulka SVVO

Tips Södra såten  Arbete Dalkarlssåten  Jobb Norra såten

Kartor är hämtade från WeHunt Stigvägens Viltvårdsområde. Meddela Webmaster om du ansluter dig till WeHunt då kan du använda SVVO kartor i din mobil (Anroid, Iphone). Laddar du ner Fastighetskartan så läggs jaktlags kartan in där. En ständigt pågående jakt är inlagd så du kan se de jägare med GPS telefoner, om dom är på området förstås.

Norra såten.  Pass 8 utgått 7,13,22 och 18 flyttat. OBS 14 är på östra sidan Långåkern. 15 är tornet vid Banvallen

Norra såten  Pass 13 flyttat från tornet till Stora granen mitt mot Anders lada på Björkmossen[2016-09-08]

Södra såten Pass 8 utgår. Pass 15 flyttat pga myror.

alg-jakt2

Kommunikation mm under älgjakten 2016. Fungerade inte radion till 100 % förra året är den inte bättre i år. Man kan använda radio eller SMS beroende på läget, till en eller till alla, tyst eller ljudligt, vill ha svar mm.

Radio 31 Mhz bandet Kanal 13(äldre modeller har andra nr) SMS Supertext grupp ”Älgjakt 2016” öppnas efter hand, i mitten av sept. Under älgjakten är kommunikation öppen mellan alla i gruppen, dock ej före jakten.

Installera Supertext app om du har mobil för det, men det funkar utan den också.

Under jakten rapporteras alla observationer älg/vildsvin/rovdjur/allmänhet till jaktledaren.

Samtliga jägare skall vid jakten medföra statliga jaktkortet, jakträttsbevis, vapenlicens eller undertecknad kopia av vapenlicens samt bevis på gällande ansvarsförsäkring.(Kan läggas in i WeHunt app)

Markeringskläder som väst, hattband eller annan synlig utrustning skall bäras av alla. Som jägare uppmanas du att alltid vara noga med säkerheten.

Vapnet skall alltid transporteras plundrat, mekanismen vara utdragen, så alla kan se att vapnet är oladdat. Vapnet får ej laddas förrän du säkert vet att du är på rätt pass, och plundras innan du lämnar passet.

Orientera dig om var du har dina passgrannar och tänk på säkerhetsvinklarna till dessa, iakttag uppsatta band. Skott mot bostadshus och vägar i anslutning till fastigheter är givetvis förbjudna skjutriktningar.

Älg som påskjutits och faller utom synhåll får ej förföljas. Jaktförbud inträder. Märk dock ut skottplatsen, giv akt på tecken för träff, flyktriktning, kön, horn, färg samt ev. övriga djurs flyktriktning. Därefter skall så snabbt som möjligt anmälan ske till jaktledaren. Jägare som påskjutit älg skall med försiktighet försöka koppla hund som kommer fram till skottplatsen. Tag ur skjutet djur omedelbart, eller öppna buken försiktigt tills jaktledaren sett till att hjälp kommer.

Jakt på annat djurslag än älg, vildsvin eller skabb räv är ej tillåtet.

Åter står endast ett djur av någon sort är varje skott ett tillfälligt avslut av jakten på oskadade djur, återupptas av jaktledaren när läget klarats ut.

Deltagare skall följa dessa bestämmelser, samt GÄSO PM och de beslut som fattas vid gemensam jägarträff, samt följa de övriga order som jaktledaren kan komma att utfärda under jakten

När jaktledaren avbryter jakten eller lämnar förbud mot viss älg av viss sort som ex. hondjur meddelas detta via radio och SMS jägarna svarar med pass nr i radio.

Skjut endast när du tycker att det känns rätt, och säkert, det är ju bara du som kan stå för dina handlingar.