SVVO Älgjakt 2015

Slaktvikterna på våra fällda älgar var enligt följande:

 

Kalv 1:                63 kg

Kalv 2:                66 kg

Kalv 3:                73 kg

Kalv 4:                88 kg

 

Tjur 4-tagg:      177 kg

Tjur pinn:          125 kg

Ko:                      153 kg

 

Totalt:                657 kg


 

Betalningsinstruktion för Stigvägens älgjägare 26 oktober 2015:

Varje älgjägare ska till SVVO:s bankgiro 5007-2289 inbetala 500 kr avseende kötthantering 2015.
Kostnaden för kötthanteringen är 13 kr per kg slaktvikt plus 1 kr per vacumpåse.

Bra om du kan betala så snart som möjligt. Glöm inte ange ditt namn på inbetalningen.

Ha en bra vecka.
Styrelsen för SVVO
genom Ulf Helldahl, sekreterare

09:34 – via sms

Information till Stigvägens älgjägare, 24 oktober 2015

Kött andelarna  från årets jakt finns för avhämtning vi slakteriet i Västansjö söndag 25 okt. Kl 14.00. Instruktioner avseende betalning kommer inom kort.


Information till Stigvägens älgjägare, 19 oktober 2015

Hej alla glada jägare

Tack för en sällsynt trevlig jakthelg, där t.o.m. vädret var på vår sida.

Köttleverans: De fyllda köttbackarna kommer att levereras till Slakteriet i Västansjö på söndag den 25 oktober under eftermiddagen/aftonen. Mer exakt tid meddelas senare under veckan.

Det är hjältarna Magnus och Gunnar som ser till att leveransen sker tryggt och säkert.

Erik, Jonas, Robert och Oscar ombesörjer själva, via Erik, att deras andelar avhämtas direkt från slakteriet i Björsjö.

Kostnaden för varje jägare avseende slaktning, styckning och förpackning kommer att meddelas efter leveransen. Varje jägare ska då till föreningens bankgiro inbetala denna kostnad. Mer information om detta efter leverans.

Jakt efter pottälgar: Jakt efter extra tilldelade älgar kommer att ske helgen 28-29 november.

Ovanstående information kommer att tillkännages även via Stigvägens sms-tjänst.

Bästa hälsningar

Styrelsen för SVVO

genom Ulf Helldahl, sekreterare


 Sjkutna älgarna nu inlagda per jägare i vår statistik se inloggnings sidan.


Väder prognos Fors

Markägarna för Åkerby har erhållit dispens för älgjakt för jaktåret 2015.

Kartor alla såtar 2015

Tilldelningen för jaktåret 2015 är för SVVO 2 Tjurar – 1 Hondjur och 3 Kalvar.

Dessa 6 älgar (pluss en ev, skadad, av säkerhetskäl) sköts på två dagar

Bestämmelser för Älgjakten 2015 Tilläggs bestämmelser 2015

 Telefon nr Älgjakten 2015

Skulle du använda mobil under jakten med annat nr än på listan, meddela jaktledare.

PM för jakt i GÄSO 2015 Avlysningsjakt 2014

Avlysnings jakt på oskjutna älgar börjar efter beslut i v 47 och under G: kommer 2015 aktuellt antal djur finnas.

 Protokoll Väster Åsgarn Blankett Markinventering

PM Älgtjurs obs 2015 Blankett Tjurar