SVVO Älgjakt 2018

Avskjutning GÄSO 2018-12-17

Här föll älgarna 2018MÖTE VÄSTER ÅSGARN HOS JANNE HENRIKSSON 2018-11-08

1) JANNE ÖPPNADE MÖTET OCH HÄLSADE ALLA VÄLKOMMNA

2) RONNIE GUSTAFSSON VALDES TILL MÖTESSEKRETERARE

3) POTTJAKT (1TJUR), GÄLLER FÖR LAG SOM SKJUTIT FULLT SIN TILLDELNING, DVS STIGVÄGEN ,GRYTNÄS ÖSTRA OCH GRÅDÖ-NYBYN, KAPITAL FÖR LAG ÖVER 1000HA OCH HAR 1 SÅDAN KVAR, FÖR GRÅDÖ-NYBYN GÄLLER ATT DE FÅR BARA SKJUTA MAX 4 TAGGARE (DVS MAX 2 TAGGAR MOT SKYTTEN). VIKTIGT ATT JAKTLEDARNA SÄNDER UT TILLJAKTLEDARE VÄSTER ÅSGARNS SMS-GRUPP ATT DET SKJUTITS OMEDELBART SÅ EJ ÖVERSKJUTNING SKER.

4) ÄLGTILLGÅNGEN VERKAR VARA SOM FÖREGÅENDE ÅR MED SMÅ LOKALA AVVIKELSER. ÅKE BERGLUND RAPPORTERADE ATT VARG SKIT HAR TAGITS VID STUSSHYTTAN FÖR DNA ANALYS. ANALYSEN HAR EJ KOMMIT.

5) JANNE AVSLUTADE MÖTET OCH TACKADE FÖR VISAT INTRESSE 11 ST NÄRVARADE. VID PROTOKOLLET RONNIE GUSTAFSSON.

Läget Avskjutning Väster Åsgarn 2018-11-08.

Stämman  2018 valde som Jaktledare Magnus Backlund och som Såt ansvariga, röjning, snitzling 2018:

Dalkarlsåten(Gul)  Anders Flodström.   Karta Dalkarlsåten

Norra  såten  (Blå)    Johan Silvemark.  Karta Norra såten

Södra såten    (Röd)  Åke Berglund.       Karta Södra såten

Utskriftsfil för kartorna 2018                  Utskriftsfil Kartor

De kartor som ligger här ovan är nu de som gäller vid jakten 2018.

GÄSO PM 2018 Sida 1                              GÄSO PM Sida 1 Under Fällavgifter vuxen står 500 kr skall vara 450 kr

GÄSO PM 2018 Sida 2                             GÄSO PM Sida 2


Allmänna regler SVVO för Älgjakten 2018.

Kommunikation Supertext.

För att få ut mest av supertext installera Supertext app (laddas ner från tex. Googles Play Butik) för ditt operativsystem på mobilen men det funkar utan den också.. SVVO SMS Supertext grupp ”Älgjakt 2018” har öppnats. Under älgjakten är kommunikation öppen mellan alla i gruppen, dock ej vid start. SUPERTEXT stör jakten minst.

Kommunikation Radio.

Vi använder 31 mhz bandet och Kanal 13(på de flesta märken) Under jakten rapporteras alla observationer av älg/vildsvin/rovdjur/allmänhet till jaktledaren. Förlorar du radiokontakt meddelas detta till jaktledaren via telefon/SMS. 072-211 27 82

Kartor.

Finns här på hemsidan ”Älgjakt 2018” Du kan även hitta kartorna live på WeHunt app,( laddas ner från tex. Googles Play Butik), mer info på FJVK hemsida, HÄR.

Inplastade kartor kommer i år att ha A4 storlek och delas ut till samtliga på samlingen den 12 okt.

Vid älgjakt är det såtar som gäller i We Hunt, Jakterna finns inlagda men pauserade, från den 12 okt öppnas jakt i den såte som är aktuell. Anslutningskod :    Dalkarlssåten HMA403. Norra såten AVB035.  Södra såten AAE854

 Säkerhet

Samtliga jägare skall vid jakten medföra statliga jaktkortet, jakträttsbevis, vapenlicens eller undertecknad kopia av vapenlicens samt bevis på gällande ansvarsförsäkring(Medlemskort i RJ eller SJF). Markeringskläder som väst, hattband eller annan synlig utrustning skall bäras av alla. Som jägare uppmanas du att alltid vara noga med säkerheten.

Orientera dig om var du har dina passgrannar och tänk på säkerhetsvinklarna till dessa, iaktta uppsatta band. Skott mot bostadshus och vägar i anslutning till fastigheter är givetvis förbjudna skjutriktningar. Hundförare informerar pass som han närmar sig. Vid fast stånd invänta av säkerhetsskäl om möjligt hundföraren.

Vapnet skall alltid transporteras plundrat, mekanismen vara utdragen, så alla kan se att vapnet är oladdat. Vapnet får ej laddas förrän du säkert vet att du är på rätt pass, och plundras innan du lämnar passet. Skjut endast när du tycker att det känns rätt, och säkert, det är ju bara du som kan stå för dina handlingar.

Älg som påskjutits och faller utom synhåll, rapporteras, får ej förföljas. Jaktförbud inträder, jaktledaren meddelar när jakt startar igen. Märk dock ut skottplatsen, giv akt på tecken för träff, flyktriktning, kön, horn, färg samt ev. övriga djurs flyktriktning. Därefter skall så snabbt som möjligt anmälan ske till jaktledaren.

Jägare som påskjutit älg som faller, kan med försiktighet försöka koppla hund som kommer fram till skottplatsen. Tag ur skjutet djur omedelbart, eller öppna buken försiktigt tills jaktledaren sett till att hjälp kommer. Jakt på annat oskadat djurslag än älg, vildsvin eller skabbräv är ej tillåtet.

 När det återstår endast ett djur av någon sort, är varje skott, ett tillfälligt avslut av jakten på oskadade djur, jakten återupptas av jaktledaren när läget klarats ut.

När jaktledaren avbryter jakten eller lämnar förbud mot jakt på älg av viss sort, som ex. hondjur meddelas detta via radio och SMS, jägarna svarar med pass nr i radio.

Rapportera alla älgar/vildsvin påskjutna eller ej, samt rovdjur till  jaktledaren, med pass nr, riktning, antal och sort(horn).

Deltagare skall följa dessa bestämmelser, samt GÄSO PM och de beslut som fattas vid gemensam jägarträff, samt följa de övriga order som jaktledaren kan komma att utfärda under jakten. Jaktledare är Magnus Backlund, kan vid radioskugga ersättas av bitr. jaktledare, Åke Berglund, Johan Silvemark.

Dessa svarar för att när jaktledaren har planerat för passplacering, passflyttning och röjning, ordna anvisning(pilar, snitsling) och viltstenar stämmer med passplaceringar. Före 15 augusti.


Viltstenar 2018 Spillningsinventering 2018


We Hunt

Den 12 / 10 startar älgjakten per såte SVVO på Vildsvin och Älg, Anslutningskod :    Dalkarlssåten YLR954. Norra såten KVG365.  Södra såten RAE106

We Hunt appen kan hämtas via https://www.wehuntapp.com/