SVVO Nyheter

Skogshare

Nyheterna har flyttats till SVVO förstasida fom 2016

Gamla nyheter ligger kvar för folklivsforskarna.

Åter en god inventeringskväll [2015-09-21] 13 älgar. (4 kor 4 kalvar 5 tjurar) 7 på Granliden.

Passröjning sker den 27 september[2015-08-20]

Har du skjutit på annan skjutbana skall skjutbevis för bronskompetens visas upp senast denna dag för jaktledare som sedan meddelar Anders Flodström detta.[2015-08-20]

Älgobsrekord 13 älgar i kväll. 7 tjurar Krommetsbo. Ko+Kalv ö pinorna. Ko+Kalv+Kalv+Tjur Lövqvist[2015-08-06]

Ensam gris i havreåkern på Krommetsbo, samma ställe som tidigare, söder om bron, omöjligt avgöra kön [2015-07-29]

Ensam gris i havreåkern på Krommetsbo skrämde bort Ko med kalv troligen Galt[2015-07-28]

Djurparkskväll på bron Krommetsbo åkrar, Tjur(6t), Grävling, Bäver och 2 Vildsvinssuggor och 10 kultingar, samt 5 Rådjur på Björkmossen och Tjur (8t) vid Västanå [2015-07-24]

Alla jägare i Stigvägens VVO kan nu använda Facebook för att kommunicera med styrelsen och övriga jägare. Klicka Här  [2015-07-14]

De två suggorna en grå en svart, visade åter upp sina kultingar(min 10 st) i Aspbacken kl 22.27 [2015-07-12]

Nu är SVVO alla protokoll digitaliserade från 1960 till 2014. Finns längst ner på SVVO inloggningssida. Filerna är uppdelade för att lättare kunna laddas hem och skrivas ut.[2015-07-10]

Kon i Aspbacken visade upp sina kalvar i kväll två pigga, några dygn gamla[2015-06-10]

Digitaliseringen av SVVO gamla protokollsböcker börjar ge resultat, nu finns protokollen för 1960-1967 klara på SVVO inloggningssida.[2015-05-03]

Styrelsen beslutade vid möte den 20 maj att jakträttsbevis för älg och småvilt skall betalas samtidigt och före den 30 augusti men alltid före att jakttids styrd jakt påbörjas.[2015-05-24]

Vid stämman 2015 lämnade Bo Ekström SVVO styrelse efter 30 år.

Vid stämman 2015 lämnade Åke Berglund SVVO styrelse efter 20 år.

Rådjursobs[2015-03-15] Åkerby 8, Guteriet 6, Robban 1, Långåkern till Smedjan 4, Björkmossen 8, Granliden 6, Suggmora 6, Stensänget 2, Kvarn-Västanå 5, Krommetsbo 6. Summa 52

Rådjur [2015-03-14] Åkerby 5, Robban 5, Långåkern 4, Björkmossen 8, Granliden 6, Suggmora 7, Summa 35.

Rådjursräkning sker samma kväll platserna i en följd, Banvallen, ännu oräknad. Robban, övre och nedre åkrar. Suggmora, till bäcken. Krommetsbo, SVVO åkrar v bäcken.

Har du inte rapporterat småvilt, vilket sker till ordförande, gör det nu, skulle du skjuta något efter att du rapporterat så går det bra att efterrapportera. [2015-03-15]

Om bra förhållande provar vi med harjakt på torsdag [2015-01-15] kl 9.00 H C.

Årets första vildsvinsjakt kunde genomföras den 2015-01-10, snö och svin i ringen, en galt på över 100 kg samt en årskulting kunde skjutas. Foto på vildsvinssidan

Klicka Här ! Åsgarns sidan!

Åsgarns hemsida kommer ha visst samarbete med vår bla. med historiska uppgifter[2014-12-03]

Påskjuten kalv väster om Liljansberg Gisselbo VVO kunde avlivas på SVVO [2014-11-22]

Snart kommer Åsgarnsdalen få en ny hemsida som ni givetvis kommer att nå från Stigvägens[2014-11-21]

Stort tack till Fam. Öster som traditionsenligt bjöd på Jaktbankett på Stensänget [2014-10-18]

Kvarvarande kalv (90 kg)sköts på Robbans äga med hjälp av Curry [2014-10-18]

Udda 8 taggare gick i genom 5 pass i Dalkarlssåten med hjälp av Nitro [2014-10-18]

Tjur udda 6 taggare skjuten Sketbäcken, Ko + kalv skjuten på Dalkarlshytteberget med hjälp av Nitro [2014-10-17]

Ko + kalv över Pirkvägen i dag, ensam tjur eller ko från Krommetsboberget förbi pass 8 [2014-10-15]

Obs Tre tjurar i dag 2+4+12 taggar[2014-10-15]

Folkärna Västra och Grytnäs Östra skjutit fullt och avslutat.[2014-10-15]

Tre älgar i morse två Tjurar och en Ko, 21 Rådjur ! [2014-10-13]

Du hade rätt Johan, kalven var stor 85-90 kg, en riktig ”första brunsten betäckning” [2014-10-11]

Glöm inte köttbackarna på fredag(lördag)[2014-10-10]

Udda åttataggaren kom åter i morse, från träsket upp på skogen[2014-09-29]

Tack de som jobbade för de som inte kom till röjningen[2014-09-27]

Nu är passkartorna klara och går att skriva ut från Älgjakt 2014 sidan här på Hemsidan.(2014-09-19]

Det blir 20 jägare på årets älgjakt [2014-09-09]

Hjälp till nu så inte äpplena hamnar längs vägarna med viltolyckor som följd, här är platsen lämpad för äpplen, vändplats finns, se nedan [2014-09-08]

Äpplen

Ännu en räv skjuten på Björkmossen.[2014-09-01]

Älgjakten 2014.[2014-09-01]

20 har anmält intresse, om dessa skjuter och betalar.

18 har betalat älgkort, av dessa har två ej skjutit/visat skjutkort

18 har skjutit för älg, av dessa har två ej betalat

Samma dag som röjningen kommer några att tjänstgöra (3) på Norma Cup Getmossen[2014-08-28]

Röjning av älgpass 2014 kommer att ske Lördagen den 27 september(v 39), meddelas nu för de som vill planera. Det kommer också meddelas här, lite närmare den dagen, för de som brukar glömma[2014-08-26]

Uppsamlingsälgskjutning nu bestämd till Torsdagen den 28 aug kl 9.00 Getmossen[2014-08-23]

NU NYTT ÄLGOBSREKORD 15 Älgar på en dag [2014-08-19]

Nu finns Pürschkartan 2014 på Pürschjaktsidan[2014-08-19]

Nedan är den gällande gränsen mot Yttersbennings JL följer ån [2014-08-19]

Gräns mot Yttersbenning 2014

Hur det står till med Hanna som fick hästen över sig och bröt bäckenbenet?

Hanna

Jo, hon sköt brons på älgbanan i går, och sköt en räv och en bock i dag ! [2014-08-18]  obs skjutkäppen.

Du som kallar dig ”Jakträttsb” på inbetalningen till SVVO konto vg. kontakta kassören omedelbart.[2014-08-11]

Kolla om du finns med på listan över de som betalat på inloggning SVVO

Det närmar sig årets skjutning på Getmossen den 17 augusti. skulle du ej kunna komma då måste du meddela Jaktledaren detta och hur du tänkt utföra skjutningen. Om du skall delta i årets älgjakt skall detta meddelas senast den 17 augusti till Jaktledaren. [2014-08-11]

Björkmossen 2014

Brandrök från den stora skogsbranden över Björkmossen. Foto Åke Berglund

Årets rävliga (totalt 6 rävar) leds på 3 rävar[2014-08-09]

Get med trillingar på Granliden i kväll [2014-08-07]

I kväll åter 13 älgar men 4 var på viltåkern Björkmossen [2014-08-07]

Ja, inte sedan 1980 talet kunde vi denna kväll se 13 älgar på samma åker [2014-08-01]

I kväll 10 älgar och Vildsvinen var 2 från syd + 2 stora + 2 fjolingar från norr [2014-07-30]

Minst 4 vildsvin kom ut i havren Krommetsbo och vi störde bort dom[2014-07-28]

Vildsvin kom från Yttersbenning ut på havreåkern vid Krommetsbo, jagade bort kalvko[2014-07-27]

Nytt sommarrekord 11 älgar och ett vildsvin, tre kalvkor, alla kor hittills har bara en kalv[2014-07-27]

Kalv hittad styckad(troligen av Björn) vid Hässlen [2014-07-21]

Tre tjurar Öv Pinorna 8-12-16 taggar (palmata) , en kviga och en ko troligen med kalv[2014-07-20]

Två tjurar i kväll udda 6 taggare (3 vänster sida), 8 taggare, båda (palmata)  skovelhorn [2014-07-08]

Första älgkalven uppvisad i dag för en timma sedan vid Rossbäcks äga, inte stor(Röd)[2014-07-08]

Sommarbock på Björkmossen [2014-06-25] Foto: Å Berglund

DSCF1035

Åtel automat nu på övre skithögen Rönningvägen [2014-06-25]

M2E41L86-86R391B305

Get med tre killingar Västanberg Foto J Silvemark

DSCF1085

Tre grisar i kväll på Björkmossen, sugga två fjolingar[2014-06-15]

Tänk på att efter tisdag den 1 juli måste statligt jaktkort och SVVO kort vara lösta, samt att ett av markägaren underskrivet arrendeavtal finnas hos styrelsen för att du kan jaga därefter [2014-06-11]

Nu resten av viltåkern sådd med havre[2014-06-11]

En del saltsten kompletterade[2014-06-10]

Ny SVVO sida Vildsvin finns nu i menyn[2014-05-30]

Även denna kväll gris på åkrarna, Kalle sköt sin 3 gris 120 kg Galt[2014-05-29]

I dag skjutåtel i ordning och halva viltåker sådd [2014-05-28]

Denna kväll min 10 grisar obs på SVVO [2014-05-27]

Om brunst 10 okt, kalv 2 juni =betäckt i brunst 1. kalv 16 juni= betäckt brunst 2. Dräktighet normal= 236 dagar[gäller ko ÅB]

Västanviks och Robbans kon hade ej kalvat [2014-05-20]

Skabbräv på Björkmossen [2014-05-20]

Halt ko/kviga observerad vid Rv 68 Jularbo i helgen [2014-05-18]

Älgobsen visar att 60% av korna stött bort kalvarna (ej kalvförande medräknade) [2014-05-05]

Kvällens älgobs gav 14 älgar [2014-05-04]

Diagrammen för SVVO från 1960 till 2013 uppdaterade >> Här

Även denna kväll 8 älgar i obsen, samt sex harar på nedre Pinorna.[2014-04-27]

S O Karlsson slutar med rovdjursarbetet, ersättare sökes, ring Å Berglund vid intresse.[2014-04-27]

Stämman har avhållits och största förändringen blev ökade jakträttsbevis pris nu 600 kr småvilt och 900 kr älg[2014-04-27]

Även i dag 36 rådjur, två älgar, 5 harar och ett vildsvin[2014-04-04] ÅB

Nytt rekord vid kvällen inventering av rådjur på bara SVVO 36 djur, största flocken 11 djur Åkerby[2014-04-03]

1 april startar vi SVVO älgobsen där fjolingar rapporteras könslösa tills hornen växer ut. [2014-04-01]

Dagens inventering rådjur 31 st. mest vid Schultsberg (9 st) [2014-03-26]

Fem vildsvin över Suggmora och vände åter vid bäcken  kl 10.30 på lördag 22 [2014-03-24]

Ser du mer än 23 olika rådjur på SVVO rapportera till wbbmaster >>HÄR

52 Grågäss på Sörby äga [2014-03-14]

Rådjur Björkmossen 2, Pinera 7, Krommetsbo 7, Åkerby, 2, Harlyckan 2 och Suggmora 3[2014-03-14]

Att det inte var flera på Åkerby berodde på att 2 stora Älgar kom ut, Västanå och Galons ägor oobsade.

Suggmora 5, Västanå 3, Robbans 4, Åkerby Rönning 4, Åkerby 2. Totalt 18 [2014-03-04]

Dags att rapportera rådjur [2014-03-04]

FJVK antog att  som utgångspunkt i kretsen använda ”Handlingsplan för Vildsvin” öppnas genom klicka >>Här

I de nya kontrakten som skall vara klara före stämman står det att din rapport, av avskjutning, skall vara inne före 1 maj, stryk maj och skriv in april där !! Alla strykningar skall finnas på båda exemplaren för att gälla  [2014-02-14]

Från den 15 februari är det endast allmän vildsvinsjakt på årsungar upp till 12 mån ålder , endast skyddsjakt på ensamma vuxna.

Om syftet är att fälla ”årsunge” av vildsvin bör enbart vildsvin med randig eller rödbrun päls fällas för att med säkerhet undvika felskjutning.

Årsmötet i år hålls på Dalagård den 27 april Kl 16.00 [2014-02-07]

Avlysningsjakten, nu bara 7 tjurar kvar att skjutas, och horn skall de ha också?[2014-02-14]

Grisjakt fredag och lördag var nära stälp på fredag, på lördag lämnade djuret SVVO[2014-01-18]
SOK Grisen

SOK tog tillbaka ledningen i Grisligan med denna Gylta 70 Kg

Avlysningsjakten GÄSO, nu återstår 11 Tjur, 2 Kvigor, 2 kalvar [2013-12- 29]

Avlysningsjakten GÄSO, nu återstår 12 Tjur, 2 Kvigor, 2 kalvar [2013-12- 27]

Rådjur kadaver hittat på Suggmora [2013-12-18]

Avlysningsjakten GÄSO, nu återstår 12 Tjur, 2 Kvigor, 3 kalvar [2013-12-15]

Avlysningsjakten GÄSO, nu återstår 12 Tjur, 2 Kvigor, 6 kalvar [2013-12-07]

Lördagens jakt blev lyckad, fint väder, perfekt hundarbete, fina skott, och kalv och ko på paraden. [2013-12-07]

Avlysningsjakt betyder att jaktlag som själva anser att det är lämpligt att skjuta fler älgar jagar med tilldelning ur en pott av ej skjutna djur enl. GÄSO plan,avskjutning sker enligt principen, kalv sedan vuxen.
 

Stigvägen vvo planerar efterjakt helgen 7-8 dec. Meddela Anders om du önskar delta.[2013-12-01]

Avlysningsjakten GÄSO, återstår 12 Tjur, 3 Kvigor, 7 kalvar [2013-11-30]

Avlysningsjakten GÄSO, återstår 12 Tjur, 4 Kvigor, 8 kalvar [2013-11-29]

Avlysningsjakten GÄSO, återstår 13 Tjur, 4 Kvigor, 8 kalvar [2013-11-28]

”Dumbommen stängd nu” [2013-11-25!

Avlysningsjakten GÄSO, återstår 13 Tjur, 5 Kvigor, 8 kalvar [2013-11-23]

Avlysningsjakten GÄSO, återstår 13 Tjur, 5 Kvigor, 9 kalvar [2013-11-22]

11 vildsvin obs i helgen på SVVO  ”Dumbommen öppen nu”! [2013-11-21]

Vildsvinsjakt på snö kallas via SMS gruppen, då detta sker med kort varsel [2013-11-19]

Älgjakten planeras beroende på beslut i GÄSO till tidigast helgen 7-8 dec [2013-11-19]
Hannah

Här Hannah. Nitro och deras första älgkalv tillsammans, på Stigvägens Viltvårdsområde, hela jaktlaget gratulerar.

Mycket tyder på att det finns vildsvinskull runt de sk. skithögarna på dumbomvägen [2013-10-05]

Stigvägen VVO har startat ett prov med en SMS Grupp ”Stigvägen” administrationen sker via PC eller en App i mobilen, appen som heter ” SMSgrupp” finns för både Android och iPhone mobiler och hämtas gratis från ”Play Butik” eller ”App Store”. både Apparna och PC versionen kan laddas hem genom att klicka >> Här . Du loggar in med ditt mobil nr och hämtar sedan lösenord via mobil eller e-post. Meddelande skickar du sedan via Appen i mobilen eller via PC ifrån http://smsgrupp.se , när du sedan skickat första meddelandet är du med i gänget !

Gruppen är anonym och styrs helt av oss själva, bjud alltså inte någon utanför jaktlaget, den kommer tas bort.

Läs mera på http://smsgrupp.se  glöm inte att gör en favorit i PC.

TjurJohan

6taggar

En udda 8 taggare med 2 taggar på skottsidan. Sista älgen skjuten denna gång Johan och Nitro [2013-10-26]

Älgar som ej är skjutna den 17/11 2013 i Garpenbergs ÄSO läggs i en pott och alla jaktlag som skjutit sin tilldelning (som SVVO) får skjuta av dessa, där SVVO avser att skjuta dessa på Skaffarbomarken. Beroende på antal älgar i potten kommer jaktdag bestämmas, 23/11 om möjligt, annars tidigare [2013-10-27]

Pga. mögelrisk fick vi stycka kalvarna i dag kan avhämtas i kväll [2013-10-28]

Hemkon med kalv har återvänt efter besök ”på andra sidan” [2013-10-25]

Älgkalv ? Jo så här stora blir dom med konsekvent älgförvaltning där korna tillåts betäckas i första brunsten i stället för att ta bort tjurarna (jaga andra måndagen i oktober) innan korna är betäckta, i tron att om man jagar först får man mest kött (Grytnäs östra & Folkärna västra, den sk. sketbäcksdoktrinen)!

Det blir slakt på torsdag om temperaturen tillåter 9.00  [2013-10-25]

Kvar att skjuta på SVVO [2013-10-20]1 tjur som kan vara kapital ! SKJUTEN

Kvar att skjuta på SVVO [2013-10-19]2 tjurar, varav en kan vara kapital ! SKJUTNA

Summa: Ett hondjur, en tjur, tre kalvar skjutna, återstår nu en tjur. SKJUTNA

Andra dagen blev det Ko med 1 kalv(SO Karlsson) +1 kalv(H Andersson).

Under älgjaktens första dag fällde L O Johansson en kalv[2013-10-18]

Glöm inte älgfesten på Dalagård kl 18.00 lördag samling vid Magasinet.

Storgalt 150-200 kg på Granliden i kväll [2013-10-11]

De slutliga såtkartorna finns på inloggningssidan [2013-10-01]

Tilldelning väster Åsgarn

Protokoll möte Väster Åsgarn 2013-08-26

PM för älgjakten SVVO  finns nu på inloggningssidan [2013-08-25]

SVVO samjagar älg 2013 med jaktlaget Skaffarbo ca 280 ha. [2013-08-24]

GÄSO PM finns nu på SVVO inloggningssida [2013-08-21]

Passkartor Norra och Södra såten finns på SVVO inloggningssida, Dalkarlshyttesåten kommer när LST godkänt anslutningen av Västanå och Krommetsbo markerna. [2013-08-21]

Arbete man älgpassen blir lördag den 21/9 2013 [2013-08-21]

10 taggare mot SVVO lördag kväll visar att stortjurarna är på väg in på området [2013-08-17]

Säsongens första bock fälldes av Bosse på lördag kväll Granliden ! Bra jobbat.

Förslag tilldelning GÄSO 2013

Resultat Spillningsinventeringen 2013

Angående fågelskyddsområdet Säviken kommer detta att omprövas i höst enl. LST, för älgjakten 2013-14 har dispensansökan lämnats till LST för S Anderssons mark. För skyddsjakt i området krävs ny ansökan till LST för sådan.

Enkel vakuumförpackare till bra pris

Andersson VMS 2.0

Ny basväg Dalkarlshyttesåten (Krommetsbo)

Det har nu skjutits tre skabbrävar i sommar på SVVO, det är fler än friska som setts.

Johan Silvemark med nattens [2013-07-05] byte, 2 års Galt vägande 90 kg (45 kg kött)

Tre kalvförande kor har observerats totalt 5 kalvar[2013-07-05]

Hemsidan från SVVO 50 års Jubileum nu skrotad, dokumenten finns nu under SVVO hemsida på FJVK menyn alla börjar med Stigvägen. [2013-07-05]

Två Bävrar skjutna, den sista nedan, bäverjakten avslutades den 15 maj.

Oskar Backlund till höger…

 Fyra  grävlingar skjutna, bara skyddsjakt nu.[2013-07-05]

Grävlingfällorna nu iordninggjorda, målade och skyltade enligt regler. Finns på slakteriet.

9 st typ ”Ihjäl” finns i slakteriet, hör efter med Åke B innan du laddar första gången.

Älginventeringen har börja nu, endast säkra obs noteras alltså Tjur(antal taggar), tjurfjoling, ko(tecken), kokviga, kalv.

Två skabbrävar skjutna vid kvarn, lilla Rönningen, ytterligare en i Fors.[2013-07-06]

[2013-05-02] Spårat av Ringvägen på Dalkarlshyttan tre olika älgkonstellationer(1 tjur/Ko, Ko+fjoling, *2 fjolingar), två olika Vildsvinsspår (Stort + medel)

*Kan vara de två kalvar som sågs förra året på Yttersbenning, vore bra om någon jagade på Yttersbenning !