SVVO Viltstenar

[2018-04-05] SVVO använder sk. viltstenar av flera skäl de innehåller en mängd av Selen som är lämpligt för vilt och kan minska benägenhet av att beta gödslade tallplantor, de innehåller också Koppar vilket stimulerar hornväxt(horn och klövar) hos vilt och klarar oftast en och en halv säsong utan tak.

Stenarna förvaras i slakteriet i tre lådor Dalkarls – Norra – Södra såten. när en sten bytts, ändrar stenarna färg till Gröna på kartan.

De två Röda i Norra såten är nu GPS inlagda i WeHunt kartan.