SVVO Viltstenar

SVVO använder sk. viltstenar av flera skäl de innehåller en mängd av Selen som är lämpligt för vilt och kan minska benägenhet av att beta gödslade tallplantor, de innehåller också Koppar vilket stimulerar hornväxt(horn och klövar) hos vilt och klarar oftast en och en halv säsong utan tak. Status [2020-04-11] Grön/Röd är halväten!

 

Stenarna förvaras i slakteriet i lådor . när en sten bytts, och rapporteras bytt till Webbmaster ändrar de Röda stenarna färg till Gröna på kartan.

Stenarna finns GPS inlagda i WeHunt kartan och då kan man ändra där om sten flyttas.