NVR Säkerhetssida

Alla som arbetar med viltolyckor skall bära säkerhetsväst, hunden halsband. Västen och mössan skall innehålla Kontaktpersonen eller Eftersöksjägarens ID – Nr. Dessa skall också känna till Polisens Händelse Nr.

På AO korten finns tel nr till Väg och Spårhållare att använda vid besvär att få någon markägare att ta hand om dödat vilt på väg eller spårområde, även polisen kan anlitas vid sådana problem. Även i de fall där man ej gjort upp med polisen, vid start av händelsen, kan återringning till Polisen ske, för att få hjälp för att upprätta en sk.  blåljus situation på olycksplatsen.

Anmälan till Trafikradion skall se vid svåra situationer skriv ut och läs >>.  Informera SR Trafikradion Hänt i Avesta

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt

Publicerad:
den 11 december 2012

Från 15 december gäller nya föreskrifter från Rikspolisstyrelsen och Naturvårdsverket för eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet. Höjd ersättning, ökad säkerhet och krav på utbildning är några av förändringarna.

Detta är några av förändringarna som genomförs i de nya föreskrifterna.

Tydligare ansvarsfördelning mellan kontaktpersoner och eftersöksjägare.

  • Höjd ersättning för kontaktpersoner.
  • Ökad säkerhet med mer skyddsutrustning för eftersöksekipagen.
  • Krav på att genomgå utbildning via Nationella Viltolycksrådets databas.
  • Polisen har möjlighet att starta eftersök vid viltolycka med spårbundna fordon.

För kontaktpersoner innebär de nya reglerna att grundersättning höjs till 300 kronor, och ytterligare 250 kronor om polisen beslutar om ett platsbesök.
Det fastslås att lokalkännedomen är viktig och att kontaktpersonerna har en avgörande roll som länk mellan polis och kompetent eftersöksekipage respektive jakträttshavare.
Det är viktigt att jakträttshavaren informeras om eftersöket och avgör om ett trafikskadat vilt går att tillvarata.

Säkerheten har förstärkts i de nya föreskrifterna. Förutom reflexväst, keps, benreflex och reflexhalsband till hund, som tidigare varit krav, ska varje jägare i organisationen erhålla magnetskyltar med text viltolycka, rotationsljus till bilen och handlampa med vitt sken. Till de större vägnäten ska även finnas varningstält, vilket varje polismyndighet avgör behovet av. Likaså betonas vikten av samband, så att eftersöksjägare eller kontaktperson tryggt har avslutat eftersöksuppdraget från polisen.

Varje jägare i organisationen ska genomgå en webbaserad utbildning. Under ett år ska utbildningen genomföras, som sedan gäller i tre år. Detta sker efter inloggning på ”min sida” på viltolycka.se.

Eftersök orsakat av spårbunden trafik bedrivs som annat eftersök om djuret lämnat spårområdet. I de fall spårområdet måste beträdas krävs ledsagare från Trafikverket. Djur som efter kollision stannar inom spårområdet tas omhand av Trafikverket. Trafikverkets beslut

Ladda hem dokument

fap226-1 RPSFS 2012-33 15 dec.pdf

nfs-2012-8.pdf

Viltolycksradet_åtgärder121210w.pdf

NVR Guide1

Viltolyckor Fältrapport NVR

Bildspel Viltolycka NVR

Älgskadeföreningen