Info ASF och CWD

Information till jägarna om ASF och CWD

Här kommer lite information om Afrikansk Svinnpest(ASF) och Avmagringssjuka (CWD) till alla er som är ute och jagar.

Afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest (ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa. Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder, skodon och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv. Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp
Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas. Detta kan jägarna hjälpa till med, och vi ber er därför påminna dem så ofta ni kan om att rapportera självdöda vildsvin:
. Rapportera självdöda vildsvin till SVA via https://rapporteravilt.sva.se/
eller genom att ringa till SVA på 018-67 40 00.
Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner från SVA om hur du ska göra.

Andra råd till jägare
. Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem! Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
. Om du jagar utomlands i ASF-smittade länder kan du får smittat blod på dina kläder etc. Därför bör du rengöra dina kläder, skodon och utrustning från blodfläckar innan du använder dem i Sverige igen.
Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder, skodon och utrustning på samma sätt innan de jagar i Sverige.

CWD
Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.
Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.
Vi övervakar nu sjukdomen med en generell övervakning av sjuka och självdöda hjortdjur i hela landet enligt EUs rekommendationer – se mer nedan. Den intensivare utökade provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren (som genomfördes 2019 i Norrbotten är avslutad när det gäller älg.

Nationell övervakning av CWD med jägarnas hjälp
För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behöver vi ta reda på mer om sjukdomens förekomst; – Var i landet finns den, hos vilka djur förekommer den och hur ser spridningen i kroppen hos de sjuka djuren ut? Vi kan sedan göra en bedömning av om sjukdomen förefaller smittsam, och därför om möjligt behöver begränsas, eller om den är spontant uppkommen och kan lämnas utan särskild åtgärd.
För att få in den nödvändiga informationen behöver vi jägarnas hjälp med provtagning, och vi ber er därför påminna dem om nedanstående:

. De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg
. Provtagningen inriktas på
o självdöda djur,
o sjuka djur
o trafikdödade djur
o normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken
. Endast djur över ett års ålder ska provtas
. Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet
. Den som sänder in prover kan begära ersättning. Man kan få 450 kr per prov. Mer information om ersättning samt blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.