Nyheter Arkiv

Ny utbildning för eftersök

Svenska Jägareförbundet arbetar nu fram en ny eftersöksutbildning för klövvilt och rovdjur. Lansering sker under 2014.

2013-04-30

Svenska Jägareförbundet har påbörjat ett arbete för att ta fram en ny eftersöksutbildning. Utbildningens innehåll bygger till stora delar på kunskapen som redan finns i Svenska Jägareförbundets nuvarande eftersöksutbildning och hos våra instruktörer. Men där teknikutveckling och nyvunnen kunskap på eftersöksområdet medger kommer naturligtvis utbildningen ges nya inslag.

Utbildningen omfattar eftersök på klövvilt och rovdjur. Från rådjur till björn.

Läs mer

Uttalande mötet Falun den 16 april

Rovdjursförekomst på de berördas villkor

Rovdjurspopulationen i Dalarna, Gävleborg och Västmanland är större än vad de någonsin varit. Länen berörs av fler än 30 vargrevir. Lodjur finns i starka stammar, björnar finns i stora delar av länen och föryngringar av järv har konstaterats i norra Dalarna.

 • Vi liksom flertalet medborgare i Sverige accepterar stora rovdjur men rovdjurspolitiken måste ovillkorligen utformas utifrån de berördas situation. Forskning om samförvaltning pekar också på det faktum att ju mer inflytande berörda aktörer har desto bättre är förutsättningarna för att skapa hållbara förvaltningslösningar. Detta kräver att lokalsamhället skall ha avgörande inflytande avseende rovdjursförvaltningen. Beträffande varg kan vi acceptera högst en till två årliga föryngringar i varje län.
 • Vi kräver med kraft och skärpa att omedelbara krafttag tas mot den höga koncentration av rovdjur som finns i länen.
 • Vi kräver att vargar som kommer in på tomt eller gård får avlivas utan tidigare myndighetsbeslut
 • Vi kräver att lokala, regionala och nationella myndigheter tar hänsyn till det samlade rovdjurstrycket när beslut fattas om miniminivåer, förvaltningsnivåer, licensjakt och skyddsjakt
 • Vi kräver att förvaltningen av rovdjur utformas utifrån landsbygdsbornas villkor där avgörande hänsyn tas till produktiva näringar såsom jakt, fäbodbruk, renskötsel, övrig tamdjursskötsel och upplevd otrygghet
 • Vi kräver att staten till fullo kompenserar jägarna/hundägarna/ markägarna för den skada vargarna förorsakar

Så länge ingen helhetslösning beslutats som på ett mycket påtagligt sätt tillgodoser ovanstående

 • Kan vi inte medverka till att förankra den svenska rovdjurspolitiken
 • Kan vi inte acceptera inplanteringar av varken vuxna vargar eller vargvalpar i Dalarna, Gävleborg och Västmanland
 • Har vi full förståelse för och stöder de eftersöksjägare som inte släpper sin hund vid eftersök av trafikskadat vilt i områden med vargetableringar

320 medlemmar i Jägareförbundet i Dalarna, Gävleborg och Västmanland vid mötet i Falun den 16 april 2013 samt representanter från SJF.
Läs mer

Uttalande JFD Stämma

Uttalande av 101 ombud och gäster vid Jägareförbundet Dalarnas årsstämma 2013-03-23. Ombuden representerar över 8 000 medlemmar i Dalarna.

Rovdjursförekomst på de berördas villkor.
Rovdjursstammarna i Dalarna är större än vad de någonsin varit. Länet berörs av uppemot 25 vargrevir. Björn och lodjur finns i starka stammar över stora delar av länet och föryngringar av järv har konstaterats.
Vi liksom flertalet medborgare i Sverige accepterar stora rovdjur men rovdjurspolitiken måste ovillkorligen utformas utifrån de berördas situation. Forskning om samförvaltning pekar också på det faktum att ju mer inflytande berörda aktörer har desto bättre är förutsättningarna för att skapa hållbara förvaltningslösningar. Detta kräver att lokalsamhället skall ha avgörande inflytande avseende rovdjursförvaltningen.

 • Vi kräver med kraft och skärpa att omedelbara krafttag tas mot den höga koncentration av rovdjur som finns i Dalarna.
 • Vi kräver att vargar som kommer in på tomt eller gård får avlivas utan särskilt myndighetsbeslut  Vi kräver att lokala, regionala och nationella myndigheter tar hänsyn till det samlade rovdjurstrycket när beslut fattas om miniminivåer, förvaltningsnivåer, licensjakt och skyddsjakt
 • Vi kräver att förvaltningen av rovdjur utformas utifrån landsbygdsbornas villkor där avgörande hänsyn tas till produktiva näringar såsom jakt, fäbodbruk, övrig tamdjursskötsel och upplevd otrygghet
 • Vi kräver att en socio-ekonomisk konsekvensanalys görs omgående avseende de stora rovdjuren
 • Vi kräver att staten till fullo kompenserar jägarna/hundägarna/markägarna/ tamboskapsägare för den skada vargarna förorsakar

Så länge ingen helhetslösning beslutats som på ett mycket påtagligt sätt tillgodoser ovanstående

Kan vi inte medverka till att förankra den svenska rovdjurspolitiken

Kan vi inte acceptera inplanteringar av varken vuxna vargar eller vargvalpar i Dalarna

Deltar vi i rovdjursinventeringar endast under förutsättning att inventeringsresultatet utvärderas objektivt och oberoende samt att vi får delta i planerings – och utvärderingsarbetet

Har vi full förståelse för och stöder de eftersöksjägare som inte släpper sin hund vid eftersök av trafikskadat vilt i områden med vargetableringar

Läs mer

JFD Stämma

Rovdjursfokus på Dalarnas årsmöte

23 mars, 2013
Under lördagen höll Jägareförbundet Dalarna årsmöte i
Borlänge Värdshus. Drygt 100 person deltog i mötet och fick lyssna till generalsekreteraren Bo Sköld.

Efter mötet kunde Jägareförbundet Dalarnas ordförande Tomas Björklund konstatera att det var en bra stämma med bra diskussioner.
– Det var högt till tak. Motionerna gick enligt styrelsens beslut. Sedan finns det ju en stor frustration i länet vilket gör ju att det blir mycket rovdjursdiskussioner. Man undrade: Hur går vi vidare? Vilka krav ska vi ställa?

Under veckan har förbundsledningen i Svenska Jägareförbudnet skickat ut två debattartiklar till länsföreningarna. Bägge rör rovdjurssituationen.
– Båda debattartiklarna har gett en bra signal var Jägareförbundet står i vargfrågan. Det upplevdes som väldigt bra. Och jag uppfattar det som att stämmodeltagarna kände det som att det finns en ny form av tydlighet i rovdjursfrågan, säger Tomas Björklund, som omvaldes som ordförande.
Ett nyval blev det också. Mona-Lisa Bjökman hade avsagt sig omval och dalastämman valde in Helena Tysk i styrelsen.

”Hålla fast i policy”

Generalsekreterar Bo Sköld besökte stämman och förklarade lite kring hur förbundsstyrelsen arbetar med de olika jaktfrågorna. Men naturligtvis kom även han in på rovdjuren.
– Dalarna är ett av de län som tydligast stått fast till vår rovdjurspolicy och vår handlingsplan. Det är viktig att vi håller fast vid dessa, säger Bo Sköld.
Han tyckte att årsstämman var både trevlig och bra.
– Det är roligt att komma ut och möta jägarna uti i landet. Det finns så mycket klokskap därute. Sedan blev det flera intressanta diskussioner. Och jag hoppas att dalajägarna förstod att vi jobbar hårt med rovdjursfrågan, men det är svårt just nu att få någon framgång, säger Bo Sköld.

Dalastämman antog också ett uttalande (som i korthet löd ungefär så här):

• Vi accepterar stora rovdjur, men rovdjurspolitiken måste ovillkorligen utformas utifrån de berördas situation.
• Vi kräver med kraft och skärpa att omedelbara krafttag tas mot den höga koncentration av rovdjur som finns i Dalarna.
• Vi kräver att vargar som kommer in på tomt eller gård får avlivas utan tidigare myndighetsbeslut.
• Vi kräver att lokala, regionala och nationella myndigheter tar hänsyn till det samlade rovdjurstrycket när beslut fattas om miniminivåer, förvaltningsnivåer, licensjakt och skyddsjakt.
• Vi kräver att förvaltningen av rovdjur utformas utifrån landsbygdsbornas villkor där avgörande hänsyn tas till produktiva närvingar som jakt, fäbodbruk, övrig tamdjursskötsel och upplevd otrygghet.
• Vi kräver omgående att en socio-ekonomisk utredning startas regeringen.
• Så länge ingen helhetslösning beslutats, som på ett påtagligt sätt tillgodoser ovanstående kan vi inte medverka till att förankra den svenska rovdjurspolitiken. Och vi kan vi inte acceptera utsättning av vargvalpar eller vuxna vargar i Dalarna.
• Vi har full förståelse för och stödjer de eftersöksjägare som inte släpper sin hund vid eftersök av trafikskadat vilt i områden med vargetableringar.
• Vi kan inte medverka vid varginventeringar utan att vi garanteras rätten att delta i utvärderingar av inventeringarna.

Läs mer

Vargen minskar den biologiska mångfalden

Så uttryckte sig Viltforskaren och genetikern Carl Gustaf Thulin SLU  i förbigående vid ett stort seminarium på KTH  i mitten av februari. Detta är ju just det, som var enda en, borde inse, då det finns inget djur som så mycket påverkar totala ecobalansen negativt som vargen. Jägarna kommer därför med sina viltvårdsinsatser bli oerhört viktiga för vidmakthålla ökningen av den totala mångfalden.

Saxat Svensk Jakt (nr4)

Läs mer