Rovdjur

 • Årets rovdjursinventering av Varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars och är i år mycket viktig.
 • Här är skälen för årets varginventering  Klicka HÄR!
 • Rovdjursfrågor i FJVK hanteras av  Åke Berglund (rapporterar till styrelsen)och Richard Ericsson
 • SJF löpande inventering i FJVK pågår ständigt men LST håller strikt på sina tider inom vilka egna inventeringar kan skeAnsvariga Säkrade vargrevir 2019 
 • FJVK samarbetar med närliggande kretsar främst Folkare som via egna inventerare rapporterar till FJVK.
 • FJVK ingår i en sammanslaget Rovdjursarbetet i Garpenbergs-, Söder Dalälvens- och Stjärnsunds ÄSO samt hundförare i Torsåker i X län.
 • Spårare i FJVK Norra området, intresserade klicka här Vakant
 • Spårare i FJVK (Adresslista på inloggningssidan)
 • Målet är att öka antalet rovdjursobservationer som rapporteras i SKANDOBS
 • Öka informationen till allmänhet, tamdjursägare och jägare
 • Utbilda kontaktpersoner och Inventerare i rovspår och rovbeteende.

Kommunikationer runt Rovdjur i FJVK

Anmälning som hamnar i SKANDOBS rapporteras därmed också till LST som har att slutföra valideringen, efter egen tid, som då skall ske i ROVBASE system som vi har tillgång till. Systemen avläses av SLU. Har du anmält till LST glöm inte att också anmäla till kretsen då LST inte rapporterar allt det de fått anmälan om per tel. då de numera bara själva rapporterar i ROVBASE systemet.

Rapporter av rovdjur kommer nu att ske i olika databaser i Sverige

Rapporterade rovdjur fram till 2014 finns på en karta som nås >> Här       

Rovdjursområde W Syd Förvaltningsplan Rovdjur W-Län 
NV om jakt Rovdjur Vargfakta Vargdödade hundar

Mejla till webbredaktionen@svenskjakt.se om du känner till angrepp där hund dödats av varg.

 

 

 

 

 

 

Vargen från Horndal 2012(Korsåvalp) .

Med en ökad vargpopulation är risken stor att vildsvinsjakten minskar, då jägarna inte vill släppa sina hundar i marker där det finns varg. Vargen kompenserar inte heller den uteblivna jakten, eftersom vildsvin endast i undantagsfall återfinns bland bytesdjuren.

Länsstyrelsens fältpersonal 2019

FÄLTSAMORDNARE
Arne Söderberg, 010-225 03 79

CENTRALA DALARNA
Fram til 31 mars

Mats Hallin, 010-225 03 32

OMRÅDE NORR
Peter Wallin, 010-225 03 68

OMRÅDE VÄST
Erik Gunnarsson, 010-225 05 16

OMRÅDE MITT
Hans-Olov Hansson, 010-225 03 37

OMRÅDE ÖST
Jan Tisak, 010-225 03 60

OMRÅDE SYD
Fredrik Perols, 010-225 03 40

OMRÅDE SYDÖST
Bert Eriksson, 010-225 03 26