Inventering 2016-17

För vår del i Avesta gäller som tidigare, att alla spår, enstaka eller familjegrupp (gäller även varg, björn, järv och utter) rapporteras omedelbart till undertecknad eller din närmaste rovdjursinventerare i kretsen, som för det vidare till mej. Jag ser till att observationer vederbörligen hamnar i SKANDOBS, och i fråga om familjegrupper, att LST fältpersonal kvalitetssäkrar spåren/spillning. För att detta skall kunna se krävs följande uppgifter, Dag, klockslag, plats (Helst kartmarkering eller koordinater) antal djur, observatörsnamn och telefon nummer till observatören.

Åke Berglund, 070-5822592

Sammanställning Rovdjurs obs 2015

Sammanställning Vargobs 2016-17


Inventering av rovdjur – Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kvalitetssäkrare U-Län

Bertil Persson
Tlf: 070-592 00 61 Johnny Bergström
Tlf: 073-245 38 22 Dan Werner
Tlf: 070-669 52 56 Anita Eriksson
Tlf: 070-525 76 14