Mårdhund

Mårdhunden är ett hunddjur som kommit in i Sverige från Finland och inga säkra observationer i Sverige finns söder om Västerbotten [2013-05-01] Risk finns annars att djur kommer in söderifrån.

Djuret ser ut som en korsning mellan hund och tvättbjörn (det engelska namnet är också racoon-dog). Beskrivis även som en tjock räv med korta ben. Kroppen är 55 till 80 centimeter lång och skulderhöjden ligger runt 20 centimeter. Till detta tillkommer en 15 till 25 centimeter lång svans. Pälsen är gulbrun vid buken och sidorna och svartbrun på ryggen. Pälsen är under vintern tätare och tjockare men har samma färg. Vikten är mellan 5 till 12 kilogram, den högre vikten framför allt på hösten inför vintervilan.

Arten föredrar skogar med tät undervegetation och områden med snårigt buskage. Mårdhunden lever i stora, täta bestånd.

Som enda medlem i familjen hunddjur går mårdhunden i ide. Den sover inte någon egentlig vintersömn, men har en kraftigt nedsatt aktivitet. Det viktiga fettlagret som den har skaffat sig under hösten ska räcka länge, så den lämnar boet bara tillfälligt under vintern. Vid andra årstider är mårdhunden aktiv på natten och mycket skygg

Ev. observationer rapporteras och skall om möjligt fotograferas.

I områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade.

Mårdhunden är internationellt sett en stor spridare av smittor som rabies, rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis och hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus. I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. I det arbetet har SVA undersökt mårdhundar som hittills fångats in i Sverige och undersökts inom ramen för det så kallade mårdhundsprojektet. Inget av dessa djur har varit smittat med vare sig rabies eller bandmask.