Björnskytte

BJÖRNPASSET

Det är 10 år sedan Björnpasset introducerades och det har under åren skjutits av många jägare från norr till söder. Passet kom till för att förbättra de skott som skjuts mot björn. Idag är Björnpasset etablerat och många markägare har krav på att jägarna har avlagt Björnpasset innan jakten.

Den som vill skjuta Björnpasset kommer att stöta på ett nytt moment. Det sista momentet i passet bestod tidigare av två skott som skulle skjutas mot en frontfigur, utan träffkrav men under tidspress, 4 sekunder. Syftet med skotten var att belysa svårigheten och därför avråda till att skjuta på en frisk björn i detta läge.
Nu kommer det istället att skjutas två skott mot en sidobjörn och ett tredje skott på front-björn och ett träffkrav på samtliga skott. Alla tre skott ska skjutas inom tio sekunder räknat från första skott.

Att tänka på när du jagar björn!

Första skottet på en oskadad björn skall alltid ske som rent sidoskott mot det vitala träffområdet (centrala lungpartiet).

Repetera omedelbart in nytt skott.

Om björnen inte faller i första skottet, skjut omedelbart ytterligare ett skott.
Andra skott än rena sidoskott skall endast avlossas mot tidigare påskjuten eller skadad björn. Att avlossa skott mot halskotpelare, hjärnan eller ryggraden är vanskligt och ska bara göras om björnen redan är påskjuten och inget annat läge finns.

Närma dig inte en fälld björn omedelbart! Närma dig om möjligt snett bakifrån, gå med skjutklart vapen. Kasta sten eller annat på andra sidan björnen för att säkerställa att den är död innan du går hela vägen fram.

Vid osäkerhet om björnen är helt död, skjut fångstskott i nacke, övre delen av halsen eller öronroten.

Björnhona med unge får inte skjutas. Små ungar är i de flesta fall inom några få meter från honan. Vet du inte vad för slags björn hunden arbetar med måste du släppa ut en eventuell björn i pass öppet innan du skjuter.

Var mycket uppmärksam på var hunden eller hundarna befinner sig innan du skjuter.

Utsätt dig inte för onödig fara genom att t.ex. närma dig ståndskall i tät vegetation.

Värt att veta:

Flera markägare och jaktlag ställer idag krav på genomfört Björnpass för att deltaga i björnjakt.

Bestämmelser för björnjakten meddelas årligen i Naturvårdsverkets beslut.

Som björnjägare åligger det dig att ha kännedom om de bestämmelser som gäller för björnjakten

Studera björnens anatomi; hjärta och lungor är små och träffområdet ligger lägre och längre bak än hos hjortdjur. Träningsskjut på tavlor med anatomisk baksida och se var du ska träffa

Skjutmoment vid provtagning!

Sidofigur 80 meter.

Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter.

Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur och Frontfigur 20 meter.

Krav för godkännande: En serie a’ 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Godkänt resultat skrivs in i foldern ”Mitt träning skytte.” Provet skall skjutas med klass 1 vapen.
Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.